Start Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia nieruchomości i jak wybrać najlepsze?

Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia nieruchomości i jak wybrać najlepsze?

22.10.2023

Zakup nieruchomości wiąże się z wysokim kosztem, jest to najważniejsze miejsce do życia, w którym znajduje się wiele cennych rzeczy. Ogromne znaczenie ma zabezpieczenie swojego majątku, aby był należycie chroniony przed kradzieżą, czynnikami atmosferycznymi, katastrofami naturalnymi itd. Na zakupie ubezpieczenia domu nie ma sensu nadmiernie oszczędzać, bo dzięki kompleksowej ochronie można liczyć na szybką pomoc, wypłatę należnego odszkodowania. Mnogość pakietów sprawia, że każdy dobierze dla siebie najlepszy wariant, dopasowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Dlaczego ubezpieczenie nieruchomości jest tak ważne?

Ubezpieczenie nieruchomości stanowi skuteczną formę zabezpieczenia w razie szkód, można liczyć na uzyskanie wsparcia finansowego, wypłacenie odszkodowania przez wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe. Z różnych powodów może dojść do zniszczenia domu, jego zdewastowania, przykładowo przez siły natury, żywioły lub nawet przez osoby trzecie. Brak ubezpieczenia przekłada się na ogromne straty dla właściciela budynku, pozostaje on bez majątku i rekompensaty.

Najlepszym rozwiązaniem staje się ubezpieczenie nieruchomości, aby uchronić się przed poważnymi problemami finansowymi w razie wypadku. Pomimo tego, że polisa ubezpieczeniowa na dom nie jest obowiązkowa (wyjątkiem są osoby z kredytem hipotecznym, właściciele gospodarstw rolnych z zabudową o powierzchni powyżej hektara), to jednak jedynym słusznym rozwiązaniem pozostaje jej wykupienie. Trzeba pamiętać o tym, że w dużą wartość ma zarówno budynek, jak i znajdujące się w nim przedmioty, między innymi elementy wyposażenia.

W przypadku ubezpieczenia mieszkań w TUZ można liczyć na niezbędne wsparcie nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, gdy dojdzie do zniszczenia domu na skutek pożaru, zalania, porywów wiatru, włamania. W ramach odszkodowania klientowi zostanie wypłacona należna kwota pieniędzy, która pozwoli na doprowadzenie budynku do stanu używalności lub zakup nieruchomości.

Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia domu?

Przy wyborze ubezpieczenia nieruchomości należy mieć na uwadze kilka istotnych kwestii, aby wybrać jak najkorzystniejszy wariant polisy, czyli jak najlepiej dopasowany do indywidualnych potrzeb, możliwości, oczekiwań, preferencji. Składa się ono z wielu elementów, bo oprócz podstawowej formy obejmuje różne rozszerzenia. Bardzo ważne jest to, jakie ryzyka wchodzą w zakres polisy, czyli między innymi:

 • Pożar,
 • Huragan,
 • Zalanie,
 • Trzęsieni i osuwanie się ziemi,
 • Upadek drzewa/masztu/statku powietrznego,
 • Gradobicie,
 • Uderzenie pojazdu,
 • Przesiąkanie wód gruntowych,
 • Pękanie murów pod wpływem ujemnych temperatur,
 • Lawiny,
 • Dym i sadza,
 • Eksplozja,
 • Implozja,
 • Zaleganie pokrywy śnieżnej.

Zasada jest taka, że im więcej ryzyk znajdzie się w umowie zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym, tym lepiej będzie chroniona nieruchomość. Przy wyborze polisy należy mieć na uwadze liczbę ryzyk zarówno podstawie, jak i w przypadku rozszerzeń. Należy sprawdzić także limity w poszczególnych ofertach, cenę, wyłączenia odpowiedzialności, zakres rozszerzeń dla lokatorów.

Przyjrzeć powinno się także dodatkowemu mieniu, jakie może obejmować wybrane ubezpieczenie. Znaczenie ma także karencja, zapoznać powinno się z definicją zdarzeń. Bardzo ważna jest suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności finansowej, jaką ponosi ubezpieczyciel (maksymalna wysokość odszkodowania w przypadku całkowitego zniszczenia budynku, elementów stałych, ruchomości).

Na jaką ofertę można liczyć w przypadku ubezpieczenia mieszkań w TUZ?

Podstawowa ochrona w przypadku polisy ubezpieczeniowej obejmuje mury i elementy stałe, ale istotne jest także objęcie polisą ruchomości domowych, czyli wyposażenia domu i przedmiotów znajdujących się na posesji. Warto wybrać ubezpieczenie, które chroni gotówkę w domu, rozmaite kosztowności i biżuterię, urządzenia elektroniczne. RTV i AGD. Im większy ktoś ma majątek, tym lepszego potrzebuje zabezpieczenia swojego mienia.

Rozszerzenia zawierają między innymi powódź, co ma szczególne znaczenie dla budynków umiejscowionym na niższych kondygnacjach., nieopodal akwenów wodnych. Kluczowa jest także ochrona przed kradzieżą z włamaniem, czyli bardzo realne zagrożenie w obecnych czasach, gdy włamywacze dysponują nowoczesnym sprzętem. Bardzo ważne będzie także rozszerzenie w postaci przepięcia, bo do uderzenia pioruna może dojść w najmniej oczekiwanym momencie, to samo dotyczy zwarcia w instalacji elektrycznej.

Ubezpieczenie nieruchomości może obejmować także OC w życiu prywatnym, co przekłada się na oszczędność pieniędzy, zwiększa odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego na straty wyrządzone przez klienta (przykładowo sąsiadom). Dobrym rozwiązaniem jest także wykupienie rozszerzenia dotyczącego stłuczenia przedmiotów szklanych, czyli stałych i ruchomości z elementami ze szkła.

Co obejmują pakiety Home Assistance w ramach ubezpieczenia mieszkań w TUZ?

W przypadku <a href=”https://tuz.pl/produkty/ubezpieczenie-domu/”> ubezpieczenia mieszkań w TUZ </a> można chronić stałe elementy domu (między innymi mury, ściany, podłogi), garaż, ruchomości domowe w postaci wyposażenia. Można liczyć na wypłacenie odszkodowania w razie strat będących wynikiem działania ognia i innych zdarzeń losowych, zdarzeń nienazwanych. Za dodatkową opłatą możliwe jest zwiększenie ochrony nawet od kosztów poszukiwania przyczyny szkody. Umowa zawarta z ubezpieczycielem może obejmować Home Assistance, OC w życiu prywatnym, NNW, mienie podręcznego poza miejscem ubezpieczenia, ochronę prywatną, nagrobek.

Wyróżnia się aż cztery pakiety pomocy dla ubezpieczonego, czyli:

 • Pakiet techniczny (obejmuje interwencję fachowca, zakwaterowanie zastępcze, pomoc w przetransportowaniu dobytku, nadzorowanie miejsca zamieszkania, opiekę nad zwierzętami, opiekę po pobycie w szpitalu),
 • Pakiet medyczny (obejmuje wizytę lekarską/pielęgniarki, dostawę lekarstw i sprzętu do rehabilitacji, zorganizowanie wizyty u specjalisty),
 • Pakiet samochodowy (obejmuje pokrycie kosztów naprawy samochodu i zorganizowanie jej, holowanie do warsztatu),
 • Infolinia prawna (obejmuje przesłanie wzorów umów i aktów prawnych oraz innych dokumentów potrzebnych do zrealizowania czynności prawnych.
Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu