Start Czym jest niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie?

Czym jest niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie?

16.09.2020

Z niedoubezpieczeniem lub nadubezpieczeniem możemy się spotkać przy ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz ubezpieczeniach mienia. Oba pojęcia wynikają z błędu, który może nastąpić przy deklaracji wartości swojego budynku lub pojazdu. Wystarczy, że wartość tą zaniżymy lub zawyżymy. Taka pomyłka wpływa między innymi na wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość składki za polisę. Konsekwencje nadubezpieczenia lub niedoubezpieczenia mogą być nie tylko kłopotliwe, ale i kosztowne. Poniżej opisujemy jak ich uniknąć i wyjaśniamy oba pojęcia.

W artykule znajdziesz:

  • Co to niedoubezpieczenie?
  • Co to nadubezpieczenie?
  • Jakie są skutki niedoubezpieczenia i nadubezpieczenia?
  • Niedoubezpieczenie budynku
  • Niedoubezpieczenie pojazdu
  • Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie – to warto wiedzieć

Co to jest niedoubezpieczenie?

Niedoubezpieczenie to sytuacja w której suma ubezpieczenia jest niższa od przedmiotu ubezpieczenia. Niedoubezpieczenie może dotyczyć np. nieruchomości lub pojazdu. 

To kiedy mamy do czynienia z niedoubezpieczeniem wyjaśni najlepiej przykład. Załóżmy, że mamy w planach ubezpieczenie domu lub mieszkania. Aktualna wartość rzeczywista naszego mieszkania wynosi 500 tys. zł. Natomiast zostało ono przez nas zakupione za cenę 450 tys. zł i taką kwotę podajemy w deklaracji. Czyli 450 tys. zł to suma ubezpieczenia. W razie, gdyby doszło do zniszczenia mieszkania (np. w wyniku pożaru), to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam jedynie kwotę sumy ubezpieczenia. Tracimy w ten sposób na niedoubezpieczeniu 50 tys. złotych.

Co to jest nadubezpieczenie?

Nadubezpieczenie ma miejsce, gdy zadeklarowana wartość przedmiotu ubezpieczenia przekracza jego rzeczywistą cenę. Tu – podobnie jak przy niedoubezpieczeniu – z nadubezpieczeniem możemy spotkać się przy ubezpieczeniu nieruchomości lub pojazdu.

Zerknijmy na przykład, w którym może nastąpić nadubezpieczenie. Załóżmy, że mamy ubezpieczenie mienia od kradzieży, w którym ruchomości domowe wyceniliśmy na 20 tys. zł, podczas, gdy ich realna wartość wynosi 10 tys. zł. W razie ich kradzieży przy włamaniu, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie od faktycznej wartości szkody.

Skutki niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia

Konsekwencją niedoubezpieczenia jest ryzyko, że w razie wystąpienia szkody odszkodowanie wypłacone od sumy ubezpieczenia nie pokryje całości strat.

Często motywacją do zaniżenia sumy ubezpieczenia jest obniżenie wysokości składki. To od sumy ubezpieczenia liczona jest cena za polisę. Jak widać taka drobna oszczędność może mieć opłakane skutki.  

Tak samo dotkliwe konsekwencje mogą nas spotkać przy nadubezpieczeniu. Mimo, że nasz majątek będzie ubezpieczony na wyższą kwotę niż jest wart w rzeczywistości, w razie szkody, odszkodowanie będzie liczone od realnej wartości majątku. Skutkiem ubezpieczenie nie jest zatem lepsza ochrona, a tylko przepłacanie za składkę

Niedoubezpieczenie budynku – czy warto?

W przypadku polisy mieszkaniowej możemy łatwo oszacować wysokość składki. Do obliczeń posłuży nasz kalkulator ubezpieczenia domu i mieszkania. Załóżmy, że faktyczna wartość mieszkania to 500 tys. złotych. W wariancie mini polisy szacowana cena za ubezpieczenie wynosi 297 zł na rok w TUZ TUW (przy braku żadnych dodatkowych zabezpieczeń). 

Czy, gdyby mieszkanie było niedoubezpieczone (np. zadeklarowana suma ubezpieczenia byłaby zaniżona o 50 tys. złotych), to oszczędność na składce byłaby warta ryzyka? Sprawdźmy. Wariant mini to koszt 274 zł na rok. Oszczędzamy 23 zł, ale ryzykujemy, że w razie nieszczęśliwego wypadku (np. pożaru) ubezpieczenie nie pokryje całości szkody. Widać jak na dłoni, że niedoubezpieczenie budynku zupełnie się nie opłaca.

Niedoubezpieczenie pojazdu – jak uniknąć?

W przypadku ubezpieczenia AC pojazdu każda szkoda może zmniejszać dostępną sumę ubezpieczenia. Nie wszystkie TU odnawiają sumę ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Może zatem dojść do niecelowego niedoubezpieczenia naszego pojazdu. Wyjściem z tego jest doubezpieczenie samochodu. W ten sposób suma ubezpieczenia nie wyczerpie się, gdyby doszło do kolejnego nieszczęśliwego wypadku.

Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie – to warto wiedzieć

Niedoubezpieczenie lub nadubezpieczenie nie mają dla nas żadnych pozytywnych skutków. Niedoubezpieczenie to ryzyko, że w razie szkody odszkodowanie nie pokryje likwidacji skutków zdarzenia. Natomiast nadubezpieczenie sprawi tylko, że będziemy przepłacać za składkę polisy.  

Ubezpieczając swój majątek w naszym interesie leży wykupienie polisy na faktyczną sumę ubezpieczenia. Niedoubezpieczenie nie przyniesie dla nas wymiernych oszczędności (ryzyko jest zbyt duże). A nadubezpieczenie nie sprawi, że nasz majątek będzie lepiej chroniony. To zawsze faktyczna wartość ubezpieczonego majątku stanowi podstawę do wypłaty ewentualnego odszkodowania. 

Co zrobić w przypadku, gdy nasz majątek zmienił wartość? Żeby uniknąć nadubezpieczenia lub niedoubezpieczenia, najlepiej złożyć wniosek do ubezpieczyciela, w którym zadeklarujemy aktualną wartość mienia. Musimy się jednak liczyć z tym, że wysokość składki może ulec zmianie. 

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu