Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Co to jest ubezpieczenie NNW i od czego chroni?

  Co to jest ubezpieczenie NNW i od czego chroni?

  20.05.2021

  Produkty ubezpieczeniowe mają przede wszystkim zapewnić Ubezpieczonemu poczucie komfortu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą wystąpić w życiu prywatnym, zawodowym, czy też w ruchu drogowym. Jednym z takich ubezpieczeń jest NNW. W zależności od wariantu może oferować ono ochronę w bardzo szerokim zakresie. Czym właściwie jest ten produkt ubezpieczeniowy? Jakie są rodzaje tego ubezpieczenia i jaki zakres ochrony gwarantują? Czy warto wykupić polisę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym? A może warto rozważyć NNW komunikacyjne? Zapraszamy do artykułu. 

  NNW – co to za produkt ubezpieczeniowy?

   

  Sytuacją, która najczęściej kojarzy się z chęcią wykupienia polisy ubezpieczeniowej, jest obawa przed finansowymi następstwami nieszczęśliwych wypadków, jakie każdego dnia przydarzają się milionom ludzi na całym świecie. Konsekwencjami tymi mogą być koszty leczenia, rehabilitacji, konsultacji lekarskich, specjalistycznych zabiegów, konieczności przekwalifikowania zawodowego, a niekiedy także trwałej utraty zdolności do pracy. W takich przypadkach, które najczęściej wykraczają poza możliwości finansowe poszkodowanych, z pomocą przychodzi ubezpieczenie NNW, czy ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. W odpowiedzi na potrzeby osób chcących skorzystać z takiej ochrony, towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały szereg rodzajów tego ubezpieczenia. Można zatem zdecydować się na NNW w życiu prywatnym, NNW komunikacyjne, czy NNW szkolne dla dziecka, ucznia i studenta.

   

  Ubezpieczenie NNW, jest najczęściej ubezpieczeniem dobrowolnym, zarówno w zakresie osobistym, jak i na przykład komunikacyjnym. Okazuje się jednak, że zakres ubezpieczenia NNW jest zazwyczaj tak szeroki, że gwarantuje ochronę w sytuacjach, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest spore. Dlatego też wiele osób pomimo dowolnego charakteru tego produktu ubezpieczeniowego, decyduje się na wykupienie polisy. 

  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – od czego chroni?

   

  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, czyli NNW skierowane jest do wszystkich tych osób, które chciałby dodatkowo zabezpieczyć się finansowo na okoliczność wypadku. Przedmiotem omawianego ubezpieczenia są natomiast bezpośrednio następstwa tegoż zdarzenia dla Ubezpieczonego w trakcie trwania polisy ubezpieczeniowej. Do najważniejszych zalet ubezpieczenia NNW należy niewątpliwie jego szeroki zakres ochrony oraz możliwość indywidualnego dopasowania zapisów w polisie do własnej sytuacji. Trzeba bowiem pamiętać, że niektóre osoby, na przykład ze względu na wykonywany zawód czy miejsce zamieszkania, są bardziej narażone na ulegnięcie wypadkowi niż inne. Tak, jak w przypadku większości produktów ubezpieczeniowych, również ubezpieczenie NNW można wykupić w pakiecie podstawowym lub rozszerzyć go o dodatkowe klauzule. W pierwszej opcji Ubezpieczony otrzymuje ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź śmierci poniesionej w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

   

  Klauzul dodatkowych, o które można poszerzyć zakres ubezpieczenia NNW jest naprawdę sporo. Obejmują one między innymi nieszczęśliwe wypadki i ich następstwa, którymi mogą być: zawał serca i udar mózgu, koszty leczenia i dzienne świadczenia szpitalne, koszty nabycia sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, koszty rehabilitacji, koszty przekwalifikowania zawodowego, bądź trwałą i całkowitą niezdolność do pracy, świadczenia dodatkowe dla najbliższych w przypadku śmierci spowodowanej nagłym zdarzeniem. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, takie jak na przykład TUZ Ubezpieczenia oferują możliwość dobrania całkowicie zindywidualizowanego pakietu Assistance medycznego. Umowę na taką ochronę zawiera się imiennie z Ubezpieczonym na okres roku. 

  Ubezpieczenie NNW – dla kogo?

   

  Towarzystwa ubezpieczeniowe stawiają zwykle przed swoimi klientami pewne wymagania, aby móc objąć ich skuteczną ochroną ubezpieczeniową. W przypadku takiego produktu, jakim jest ubezpieczenie NNW, aby skorzystać z zakresu polisy należy pamiętać o kilku warunkach:

   

  • ubezpieczenie może zostać zawarte z osobą, która w dniu podpisywania polisy nie ukończyła 70 roku życia, przy czym niektóre klauzule mogą obowiązywać inne warunki wiekowe;
  • ochrona ubezpieczeniowa może obowiązywać w wymiarze 24 – godzinnym, a więc przez całą dobę lub jedynie w drodze Ubezpieczonego z domu do pracy i z pracy do domu;
  • do Ubezpieczonego należy wybór sumy ubezpieczenia, aczkolwiek w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie wypłacane jest w stosunku 1% sumy ubezpieczenia za 1% potwierdzonego, trwałego uszczerbku

  NNW Komunikacyjne – czy warto je mieć?

   

  Jedną z aktywności podejmowanych przez człowieka, podczas której ryzyko wystąpienia wypadku i wiążących się z nim konsekwencji wzrasta, jest uczestnictwo w ruchu drogowym. Z tego względu powstało ubezpieczenie NNW komunikacyjne (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów), które skierowane jest do wszystkich tych osób, którym zależy na uzyskaniu wsparcia finansowego w zmaganiach z konsekwencjami wypadku komunikacyjnego. W przypadku  ubezpieczenia NNW komunikacyjnego Ubezpieczony również samodzielnie wybiera wysokość sumy ubezpieczenia, która uzależniona jest od wariantu ochrony ubezpieczeniowej (w TUZ TUW jest to zakres kwot od 10 000 zł do 100 000 zł). Dodatkowo, Ubezpieczony ma w tym względzie możliwość dostosowania zakresu, a tym samym SU do własnych potrzeb związanych na przykład ze stylem jazdy, czy ilością pokonywanych przez niego kilometrów, a także uwarunkowań drogowych, jakie przychodzi mu pokonywać każdego dnia.

   

  Jaki jest jednak proponowany przez większość towarzystw ubezpieczeniowych zakres ubezpieczenia NNW komunikacyjnego? Na wypłatę środków z ubezpieczenia można liczyć w momencie:

   

  • wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek użytkowania pojazdu mechanicznego;
  • śmierci osoby ubezpieczonej poniesionej w wypadku komunikacyjnym.

  Ważne, aby wiedzieć, że ubezpieczeniem w przypadku NNWK objęty jest nie tylko kierowca pojazdu wymienionego w dokumencie ubezpieczeniowym (polisie), ale także jego pasażerowie. Przez pojazd mechaniczny rozumie się taki, który jest zarejestrowany na terenie Polski i dopuszczony do ruchu na drogach publicznych. W związku z dobrowolnym charakterem ubezpieczenia NNW komunikacyjnego (w przeciwieństwie do obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego), wielu kierowców zadaje sobie pytanie o zasadność posiadania takiej polisy. Zważywszy na stopień ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym oraz zakresu konsekwencji, jakie mogą dotknąć uczestników takiego zdarzenia, zdecydowanie warto choćby rozważyć różne warianty ubezpieczenia NNWK. Wysokość składki zależy wówczas oczywiście od zakresu ochrony. Ze względu na dostępność różnych konfiguracji, z pewnością każdy kierowca będzie w stanie dopasować ofertę ubezpieczeniową do własnych potrzeb.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu