Start Co to jest cyklon i jak się ubezpieczyć od cyklonu?

Co to jest cyklon i jak się ubezpieczyć od cyklonu?

24.05.2023

Media ostrzegają Polskę przed cyklonem o wdzięcznym imieniu Dawid. Tymczasem w OWU produktów ubezpieczeniowych cyklon nie jest wymieniony.
Zatem – co to jest cyklon i jak się ubezpieczyć od cyklonu? Garść wyjaśnień i przegląd ubezpieczeń od cyklonu z oferty TUZ poniżej.

Cyklon to ogólna nazwa zjawiska pogodowego związanego z wiatrem i układami niskiego ciśnienia. W czasie cyklonu dochodzi do intensywnych, nagłych i zmiennych zjawisk pogodowych, w tym burz, które często wiążą się z gradem, deszczem nawalnym i wiatrem huraganowym. W skrócie zatem, w ubezpieczeniach cyklon to: ulewny deszcz + silny wiatr + grad.

Wszystkie one zagrażają uprawom, zwierzętom gospodarskim, budynkom i pojazdom. Dodatkowo podczas burz, którym towarzyszą  wyładowania atmosferyczne zdecydowanie wzrasta częstość występowania szkód przepięciowych.

Dlatego przypominamy, że koszt ubezpieczenia jest niewielki w stosunku do potencjalnych strat, a sezon letnich burz i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych dopiero przed nami.

 

Poniżej informacja, które produkty dla klientów indywidulanych mają w swoim zakresie ochronę od szkód pogodowych.

 

DLA ROLNIKÓW

  • Ubezpieczenie upraw z dopłatą do składki z budżetu państwa – warto wybrać ubezpieczenie od gradu a także pakiet 5 ryzyk czyli zabezpieczenie przed skutkami huraganu, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny, uderzenia pioruna oraz ubezpieczenie od powodzi
  • Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki z budżetu państwa – ryzyko padnięcia i uboju z konieczności, w następstwie huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny.
  • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych – szkody powstałe w budynkach na skutek m.in.: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, czy lawiny.
  • Pakiet Bezpieczny Rolnik – obejmie ochroną inne budowle, budynki, pomieszczenia nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu, a także urządzenia mechaniczne, ziemiopłody, materiały i zapasy, maszyny i sprzęt, szyby i elementy szklane i wiele więcej; ryzyka pogodowe w zakresie to m.in.: powódź, podtopienie, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, deszcz nawalny czy zalanie.
  • Agrocasco All Risk pojazdów i maszyn rolniczych – wszystkie ryzyka pogodowe.

 

DLA WSZYTSKICH

  • Bezpieczny Dom – zalanie, deszcz nawalny, grad, uderzenie pioruna, silny wiatr, przepięcie, powódź
  • Ubezpieczenie domków letniskowych – zalanie, huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, upadek drzew i masztów
  • Autocasco All Risk dla pojazdów mechanicznych – wszystkie ryzyka pogodowe
  • Autoszyby – uszkodzeniu lub zniszczeniu szyby ubezpieczonego pojazdu wskutek powodzi, huraganu, gradu, lawiny, deszczu nawalnego, zapadaniu lub usuwaniu się ziemi, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna
  • Mini Casco – szkody całkowite w pojeździe, powstałe na skutek pożaru, powodzi, huraganu, gradu, lawiny, deszczu nawalnego, zapadania lub osuwania się ziemi, trzęsienia ziemi, uderzenie pioruna.

 

 

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu