Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Category Archives: Ekspert radzi


  Co to jest cyklon i jak się ubezpieczyć od cyklonu?

  Media ostrzegają Polskę przed cyklonem o wdzięcznym imieniu Dawid. Tymczasem w OWU produktów ubezpieczeniowych cyklon nie jest wymieniony.
  Zatem – co to jest cyklon i jak się ubezpieczyć od cyklonu? Garść wyjaśnień i przegląd ubezpieczeń od cyklonu z oferty TUZ poniżej.

  Cyklon to ogólna nazwa zjawiska pogodowego związanego z wiatrem i układami niskiego ciśnienia. W czasie cyklonu dochodzi do intensywnych, nagłych i zmiennych zjawisk pogodowych, w tym burz, które często wiążą się z gradem, deszczem nawalnym i wiatrem huraganowym. W skrócie zatem, w ubezpieczeniach cyklon to: ulewny deszcz + silny wiatr + grad.

  Wszystkie one zagrażają uprawom, zwierzętom gospodarskim, budynkom i pojazdom. Dodatkowo podczas burz, którym towarzyszą  wyładowania atmosferyczne zdecydowanie wzrasta częstość występowania szkód przepięciowych.

  Dlatego przypominamy, że koszt ubezpieczenia jest niewielki w stosunku do potencjalnych strat, a sezon letnich burz i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych dopiero przed nami.

   

  Poniżej informacja, które produkty dla klientów indywidulanych mają w swoim zakresie ochronę od szkód pogodowych.

   

  DLA ROLNIKÓW

  • Ubezpieczenie upraw z dopłatą do składki z budżetu państwa – warto wybrać ubezpieczenie od gradu a także pakiet 5 ryzyk czyli zabezpieczenie przed skutkami huraganu, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny, uderzenia pioruna oraz ubezpieczenie od powodzi
  • Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki z budżetu państwa – ryzyko padnięcia i uboju z konieczności, w następstwie huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny.
  • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych – szkody powstałe w budynkach na skutek m.in.: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, czy lawiny.
  • Pakiet Bezpieczny Rolnik – obejmie ochroną inne budowle, budynki, pomieszczenia nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu, a także urządzenia mechaniczne, ziemiopłody, materiały i zapasy, maszyny i sprzęt, szyby i elementy szklane i wiele więcej; ryzyka pogodowe w zakresie to m.in.: powódź, podtopienie, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, deszcz nawalny czy zalanie.
  • Agrocasco All Risk pojazdów i maszyn rolniczych – wszystkie ryzyka pogodowe.

   

  DLA WSZYTSKICH

  • Bezpieczny Dom – zalanie, deszcz nawalny, grad, uderzenie pioruna, silny wiatr, przepięcie, powódź
  • Ubezpieczenie domków letniskowych – zalanie, huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, upadek drzew i masztów
  • Autocasco All Risk dla pojazdów mechanicznych – wszystkie ryzyka pogodowe
  • Autoszyby – uszkodzeniu lub zniszczeniu szyby ubezpieczonego pojazdu wskutek powodzi, huraganu, gradu, lawiny, deszczu nawalnego, zapadaniu lub usuwaniu się ziemi, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna
  • Mini Casco – szkody całkowite w pojeździe, powstałe na skutek pożaru, powodzi, huraganu, gradu, lawiny, deszczu nawalnego, zapadania lub osuwania się ziemi, trzęsienia ziemi, uderzenie pioruna.

   

   

  Dynamiczny rozwój ubezpieczeń korporacyjnych w TUZ

  Na dobre ubezpieczenie korporacyjne składa się odpowiedni produkt bazowy, który nie odbiega od standardu rynkowego, i szyte na miarę rozwiązania zgodne z potrzebami klienta. Liczy się również szybki sposób dojścia do tych rozwiązań. TUZ Ubezpieczenia ma ambicje wyróżniać się w obu tych obszarach. Czytamy w artykule o dynamicznym rozwoju ubezpieczeń korporacyjnych w TUZ opublikowanym w „Gazecie Ubezpieczeniowej”.

  Artykuł ukazał się w dodatek specjalny BROKER w wydaniu papierowym (skan całego artykułu można znaleźć poniżej).

  Ubezpieczenia dla biznesu oferowane w TUZ Ubezpieczenia obejmują trzy linie. Pierwsza to tradycyjnie klasyfikowane jako „majątkowe”, czyli: mienia, techniczne i odpowiedzialności cywilnej. Dwie kolejne to: floty komunikacyjne i ubezpieczenia finansowe.

  Zaangażowanie w stały rozwój oferty

  Wprowadzone pod koniec 2022 roku ubezpieczenia mienia i OC zostały dobrze przyjęte przez rynek ze względu na szeroki zakres ubezpieczenia w wariancie podstawowym.

  – W maju włączyliśmy do oferty TUZ dwa nowe produkty: ubezpieczenie od utraty zysku w standardzie ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka, z wyjątkową na rynku klauzulą kosztów awaryjnych, oraz ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego. W dalszej kolejności pojawią się w ofercie ubezpieczenia techniczne: maszyn od awarii, odświeżone ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ryzyka budowy i montażu. Nowe produkty TUZ będę przygotowane w oparciu o dobre standardy rynkowe a dodatkowo każdy z nich będzie oferował klientowi coś, co go będzie wyróżniać na tle konkurencji – mówi Jarosław Pieczko, Dyrektor ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych w TUZ.

  Pełna i odświeżona oferta podstawowa jest dla TUZ bazą, na której planuje tworzyć produkty wyspecjalizowane, kierowane do poszczególnych branż i grup zawodowych.

  Co TUZ ma do zaoferowania brokerom i ich klientom?

   

  1. Solidna oferta dla większości branż polskiej gospodarki, również o podwyższonym ryzyku.

  Zidentyfikowaliśmy branże docelowe, czyli takie, które chcemy by miały znaczący udział w naszym portfelu – mówi Jarosław Pieczko. Są to nie tylko branże powszechnie postrzegane jako łatwe, w sensie niewielkiej ekspozycji na szkodę, ale również te, postrzegane jako trudniejsze, ale ze sporym potencjałem rynkowym. Jesteśmy firmą polską, dlatego chcemy mieć ofertę dla większości branż istotnych dla polskiej gospodarki.

  Trudniejsze branże, do których kierujemy naszą ofertę to: m. in. branża spożywcza, przetwórstwa tworzyw sztucznych, meblowa oraz magazynowanie i logistyka. Należy również wspomnieć o naszej obecności w branży odpadowej. Jest to trudny, ale stale rozwijający się segment rynku. Mamy tutaj duże doświadczenie i chcemy pozostać jednym z liderów ubezpieczeń tego obszaru. Dzięki współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym Riskonet, jesteśmy w stanie szybko i fachowo ocenić każde ryzyko, które ubezpieczamy lub planujemy ubezpieczyć.

  – TUZ ma do dyspozycji wystarczającą pojemność umów reasekuracyjnych zawartych z renomowanych firmami reasekuracyjnymi, posiadającymi ratingi odzwierciedlające ich stabilność finansową, więc od tej strony też jesteśmy przygotowani do realizacji naszych planów. W kolejnych latach naszą pojemność będziemy zresztą zwiększać, szczególnie w takich liniach jak ubezpieczenia OC.

  2. Indywidualna, elastyczna ocena ryzyka oraz jasne i przewidywalne kryteria jego oceny.

  Większa ekspozycja na ryzyko wiąże się z bardziej złożoną indywidualną jego oceną i wymaganiami w zakresie jego ograniczania. Dlatego równolegle z pracą nad produktami Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych TUZ Ubezpieczenia przygotował zasady i narzędzia do selekcji i oceny ryzyka.

  – W praktyce nie ma chyba ubezpieczyciela gotowego do ubezpieczenia każdego ryzyka, niezależnie od jego oceny. My również zastrzegamy selektywne podejście, oparte jednak na jednoznacznych i zrozumiałych kryteriach – stwierdza dyrektor DUK.

  3. Zmotywowany, energiczny i doświadczony zespół

  TUZ wszedł w rok 2023 z zespołem doświadczonych specjalistów od ubezpieczeń korporacyjnych. Underwriterzy mają za sobą lata pracy w firmach, które od lat funkcjonują w branży ubezpieczeń korporacyjnych w Polsce. Znają się na swojej pracy i stale rozwijają swoje umiejętności w nowych obszarach. W miarę poszerzania oferty zespół wzmacnia się pozyskując nowe osoby z nowymi kompetencjami.

  – To zespół z energią i motywacją, którą z pewnością odczują nasi Klienci – mówi Jarosław Pieczko.

  W szybkim tempie rośnie również Departament Współpracy z Brokerami, któremu przewodzi Monika Bidermann. Przez ostatni rok został wzmocniony o silny zespół dyrektorów regionalnych działających na terenie całej Polski. To menadżerowie sprzedaży z wieloletnim doświadczeniem i znajomością rynku ubezpieczeń korporacyjnych. Zadaniem zespołu jest działać lokalnie, być blisko brokerów budować partnerskie, długofalowe relacje i zaufanie. Zespół TUZ chce wyróżniać się szybkością działania, otwartością i indywidualnym podejściem. Szyte na miarę programy ubezpieczeniowe chce budować wspólnie z brokerami.

  – Naszym priorytetem jest rozwój współpracy z brokerami i każdy partner jest dla nas ważny – zarówno największe kancelarie jak i mniejsze podmioty, działające lokalnie – podkreśla Monika Bidermann.

  4. Stałe pozostawanie w transparentnej, budującej zaufanie relacji

  Rezultatem postawienia na budowanie nowej oferty produktowej i silnego zespołu ekspertów w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych jest dynamiczny rozwój TUZ w tym segmencie.

  – Rozumiemy potrzeby naszego klienta dlatego stale doskonalimy produkty, ale też procesy posprzedażowe i likwidacji szkód. Wierzymy, że intensywna praca jaką TUZ wkłada w budowę tej linii biznesowej wychodzi na przeciw wymaganiom jakie stawia nam rynek i brokerzy – mówi Monika Bidermann.TUZ stawia na pełne zaufania relacje. Członkowie zespołu dążą do stałego bycia w kontakcie, wzajemnego uczenia się swoich potrzeb i rozumienia możliwości biznesowych. – Organizujemy spotkania w siedzibie TUZ, u brokera jak również on-line. Na bieżąco omawiamy sprawy, z którymi broker spotyka się na co dzień we wszystkich obszarach: produktu, obsługi i likwidacji szkód. Każdy z partnerów może na nas liczyć w całym procesie sprzedażowym. Planujemy też oczywiście obecność na Kongresie Brokerów i wierzymy, że będzie to idealna okazja do lepszego poznania się i zaprezentowania oferty w indywidulanych rozmowach – mówi Monika Bidermann. 

  5. Szybkość działania i stałe zaangażowanie w rozwój oferty.

  TUZ to firma z polskim kapitałem. 20 lat temu pewnie nie byłoby to atutem, ale dzisiaj sytuacja jest inna, stosunek klientów do tego, co polskie w biznesie, radykalnie się zmienia.

  – Cieszę się, że w dużej mierze to dzięki TUZ-owi właśnie przestaje obowiązywać zasada, że dobre ubezpieczenia korporacyjne może oferować tylko ubezpieczyciel państwowy lub zagraniczny – mówi Jarosław Pieczko.

  Bycie niedużą (ponad 400 pracowników) polską organizacją z nieskomplikowaną strukturą pozwala na szybkie procesy decyzyjne. Osoby, których opinie są konieczne do przygotowania oferty dla Klienta, pracują na tym samym piętrze, dzięki czemu łatwo o szybką i skuteczną komunikację.

  6. Sprawna i przyjazna obsługa posprzedażowa

  TUZ doskonale rozumie najistotniejszą, a zarazem najprostszą zasadę współpracy z Brokerami jaką jest działanie w interesie klienta. Oznacza to uważność na szczegółowe potrzeby nie tylko w obszarze produktowym, ale też w kwestii wygody, bezpieczeństwa i wręcz pewności, że będzie właściwie i profesjonalnie obsłużony w każdym momencie trwania relacji.

  W tym duchu, z początkiem roku, TUZ zaczął budować i ekspercko szkolić dedykowany Dział Obsługi Brokerskiej, w strukturze Departamentu Obsługi i Sprzedaży Bezpośredniej.

  – Dziś już możemy powiedzieć, iż nasza bieżąca współpraca cechuje się szybkością realizacji spraw, dbałością i kompleksowością ich wyjaśniania oraz szczególnym zaangażowaniem. Działamy trochę też na zasadzie przejmowania wyzwań Brokerów na siebie – mówi Attila Zahn, Dyrektor Departamentu Obsługi i Sprzedaży Bezpośredniej.  – Ma to na celu budowanie długotrwałej, partnerskiej relacji z Brokerami w duchu „win-win”. To na niej szczególnie nam zależy. W tym zamyśle obsługa posprzedażowa chce konkurować z wysoką jakością etapu sprzedażowego. – dodaje.

  7. Rzetelna i szybka likwidacja szkód

  Już od ponad 15 lat TUZ likwiduje szkody dla biznesów małych i dużych, nawet tych kilkumilionowych. Zdobył doświadczenie m.in.: w sektorze mieszkalnictwa (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), samorządowym, jak również w trudnej i wymagającej branży gospodarki odpadami. W związku z szybkim rozwojem oferty ubezpieczeń dla klienta korporacyjnego, rozwija się również wyspecjalizowana w jego potrzebach obsługa likwidacji szkód. Już teraz szkodom korporacyjnym dedykowani są wybrani likwidatorzy, z wieloletnim doświadczeniem, a od lipca w strukturach TUZ zostanie utworzone osobne Biuro Likwidacji Szkód Korporacyjnych. W sytuacji szkód szczególnie trudnych TUZ korzysta z likwidacji prowadzonej przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, jak RiskGuard. W szkodach z assistance flot współpracuje z Global Assistance, z grupy VIG.

  Przewagą TUZ w obsłudze Brokera jest to, że korzysta z autorskiego systemu elektronicznej teczki szkodowej, gdzie w jednym miejscu zbierana jest cała konieczna dokumentacja i korespondencja, która – na potrzeby Brokera może być odpowiednio dostosowywana. – Oferujemy także możliwość sprawnej integracji systemu szkodowego TUZ z systemami szkodowymi stałych klientów brokerskich – mówi Dariusz Radaczyński, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód.

  Podstawową korzyścią integracji pomiędzy systemami informatycznymi jest oszczędność czasu, dzięki wyeliminowaniu dodatkowej korespondencji e-mailowej. Wymiana dokumentacji pozostaje bowiem na poziomie systemów informatycznych a pełne dane szkody po stronie Ubezpieczyciela i Brokera widoczne są w jednym miejscu.

  Każdy Partner może liczyć w TUZ na ponadstandardowe, indywidualne podejście i przypisaną jedną osobę odpowiadającą za wymianę informacji między ubezpieczycielem a pracownikami Brokera. TUZ stawia bowiem na ścisłą współpracę, starając się pozostawać w kontakcie na każdym etapie realizacji szkody, dzięki czemu klient ma zawsze aktualną wiedzę o przebiegu procesu.

  – Zależy nam na dialogu popartym rzetelnymi argumentami, na partnerskiej dyskusji, na której chcemy budować wzajemne zrozumienie i uczyć się współpracy – mówi Dariusz Radaczyński.

  Partnerskie podejście do likwidacji szkód potwierdzają rynkowe wyróżnienia, które TUZ  otrzymał już trzykrotnie – Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji, przyznana przez KNF w 2019, 2021 i 2022 roku.

  Jaki jest sposób TUZ na sukces na rynku korporacyjnym?

  – Dobry ubezpieczyciel korporacyjny powinien być otwarty na potrzeby klienta, właściwie rozumieć ryzyko i umiejętnie je wyceniać, być gotowym do negocjacji, decyzyjny i terminowy. Jeżeli te elementy występują, jest bardzo prawdopodobne, że ubezpieczyciel osiągnie sukcesy, nawet jeśli nie będzie mógł się pochwalić dominującym udziałem w rynku lub powiązaniem z zagranicznym kapitałem. Jesteśmy tego świadomi, zmieniamy się we właściwym kierunku i to stanowi odpowiedź na pytanie o możliwość podboju rynku brokerskiego przez TUZ Ubezpieczenia – mówi Jarosław Pieczko, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych.

   

  Zapraszamy do kontaktu: Strefa Brokera – TUZ.pl

   

  Gazeta Ubezpieczeniowa dodatek BROKER str. 1

  Gazeta Ubezpieczeniowa dodatek BROKER str. 2

   

   

  Oferta ubezpieczeń korporacyjnych w TUZ

  Ubezpieczenia dla biznesu oferowane w TUZ, obejmują trzy linie. Pierwsza to tradycyjnie klasyfikowane jako „majątkowe”, czyli: mienia, techniczne i odpowiedzialności cywilnej. Dwie kolejne to: floty komunikacyjne i ubezpieczenia finansowe.

  1. Ubezpieczenia majątkowe

  • Ubezpieczenie mienia

  Wprowadzone pod koniec 2022 roku ubezpieczenia mienia zostało bardzo dobrze przyjęte przez rynek ze względu na szeroki zakres w wariancie podstawowym. Nowy produkt skonsolidował cztery OWU w jedno oraz znacząco rozszerzył zakres ubezpieczenia. Można zatem ubezpieczyć się zarówno w wariancie od ryzyk nazwanych lub w formule all risk. Do szczególnych wyróżników należą: ubezpieczenie od kradzieży oraz od przepięć – niezależnie od przyczyny – w standardowym zakresie, szeroka definicja ryzyk deszczu i wiatru (m.in. brak minimalnych parametrów dla działania deszczu i wiatru). W standardzie ubezpieczenia są również dodatkowe koszty poniesione po szkodzie.

  Ochronę rozszerza 13 klauzul dodatkowych, m.in. maszyn od szkód mechanicznych i elektrycznych, katastrofy budowlanej czy mienia podczas transportu. Inne, oczekiwane cechy produktu to: klauzula Leeway w dwóch wariantach, wg formuły ubezpieczenia 130% lub wg formuły szkody oraz automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia dla sum stałych.

  Sprawdź korzyści ubezpieczenia mienia>>>

  • Ubezpieczenie od utraty zysku

  W ostatnich dniach do oferty TUZ weszło ubezpieczenie od utraty zysku, tzw. „BI – Business Interruption”, w standardzie ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka, z wyjątkową na rynku klauzulą kosztów awaryjnych.

  – Pomoże ono przedsiębiorcy utrzymać płynność finansową w okresie przestoju produkcyjnego lub ograniczenia działalności w związku ze szkodą w mieniu. W ramach polisy, TUZ pokryje zarówno koszty stałe jak i niezrealizowany zysk Ubezpieczonego w tzw. okresie odszkodowawczym, trwającym nawet 24 miesiące. – mówi Jarosław Pieczko, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych.

  Ochroną ubezpieczeniową objęty jest przewidywany zysk brutto, który Ubezpieczony osiągnąłby w związku z prowadzoną przez siebie działalnością operacyjną, gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona wystąpieniem szkody rzeczowej w mieniu, a także zwiększone i ekonomicznie uzasadnione koszty działalności oraz nakłady finansowe, poniesione przez Ubezpieczonego w celu uniknięcia lub ograniczenia spadku obrotu i w efekcie strat w ubezpieczeniowym zysku brutto. Ochrona może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule produktowe:  utrata zysku wskutek braku dostawy mediów, braku dostępu do zakładu, szkód u dostawców lub odbiorców oraz kosztów rzeczoznawców.

  Nowością rynkową jest klauzula kosztów awaryjnych – mówi Monika Wolnicka, Koordynator ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych w TUZ Ubezpieczenia – obejmująca koszty przeniesienia działalności do innej lokalizacji, koszty ekspertów, serwisu i zarządzania kryzysowego.  Klauzula ta działa od momentu wystąpienia szkody i dotyczy nie tylko zdarzeń objętych ochroną w ramach polisy ubezpieczenia mienia.

  Sprawdź korzyści ubezpieczenia od utraty zysku >>>

  W dalszej kolejności pojawią się w ofercie TUZ nowe ubezpieczenia techniczne: ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego i maszyn od awarii. Odświeżone zostaną też ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz prac budowlano-montażowych.

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  Nowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tyt. prowadzenia działalności lub posiadanego mienia, wzmocniło portfolio TUZ w listopadzie 2022 roku. Tworząc ten produkt, zespół TUZ skupił się na rozbudowie podstawowego zakresu ubezpieczenia.
  Najważniejsze cechy tego produktu to:

  • szeroki zakres podstawowy (obejmuje m.in.: OC delikt i OC kontrakt, odpowiedzialność za szkody spowodowane przez rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców),
  • rozszerzony zakres terytorialny (kraje UE oraz Wielka Brytania, Szwajcarii Norwegii i Islandia lub cały świat z wyłączeniem Kanady, USA, Australii, Nowej Zelandii),
  • rozszerzona o pracownika tymczasowego definicja pracownika,
  • włączenie do ochrony szkód powstałych w związku z podróżami służbowymi,
  • rozszerzenie o zatrucie pokarmowe klauzuli OC za produkt,
  • dodanie do standardu ochrony niezbędnych kosztów ochrony prawnej lub wynagrodzenia rzeczoznawców
  • aż 27 możliwych klauzul rozszerzających.

  Sprawdź korzyści ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia>>>

  • Ubezpieczenie kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów

  TUZ jest wyjątkowo zaangażowany w ubezpieczanie branży odpadowej. Jako jeden z nielicznych ubezpieczycieli na rynku zna się m.in. na specyfice produkcji paliwa RDF z odpadów, która wymaga specjalistycznego podejścia.

  Ubezpieczenie kosztów wykonania zastępczego skierowane jest do posiadaczy odpadów obowiązanych do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów. Stanowi zabezpieczenie, o którym mówi art. 48a Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

  Ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko konieczności poniesienia kosztów wykonania zastępczego w związku z niewykonaniem obowiązków nałożonych na Ubezpieczonego wynikających z decyzji wydanej w trybie art. 47 ust. 2 ustawy o odpadach to jest wynikającego z niej obowiązku, do usunięcia odpadów i szkód w środowisku, w ramach prowadzonej działalności objętej zezwoleniem, o którym mowa w art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach, nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy o odpadach.

  Sprawdź korzyści ubezpieczenia kosztów przetwarzania odpadów >>>

   

  • OC Zawodowe

  W ofercie TUZ znajdują się również obowiązkowe i nie, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla Agentów, zarządców nieruchomości, pośredników sprzedaży kredytów hipotecznych, prowadzących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych czy przewoźników drogowych. Poza obowiązkowymi OC, TUZ przygotuje również ofertę na inne, wymagające szczególnych warunków ubezpieczenia zawodowe, w tym m.in.: specjalne programy OC dla funkcjonariuszy czy urzędników z dodatkowymi klauzulami dostosowanymi do danej grupy zawodowej (RODO, karno-skarbowa).

  Sprawdź korzyści ubezpieczeń OC zawodowych >>>

   

  2. FLOTY KOMUNIKACYJNE

  W ofercie TUZ znajdują się wszystkie produkty z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych potrzebne do ubezpieczenia flot pojazdów: od obowiązkowego OC przez AC All Risk po rozbudowane Assistance. Dodatkowe Autoszyby czy NNW komunikacyjne to już rynkowe standardy, które TUZ również ma w swojej ofercie. Na szczególną uwagę zasługuje jednak mniej popularne OC nadwyżkowe, szczególnie ważne w przypadku flot transportu ciężkiego, świadczących usługi przewozu międzynarodowego.

  Sprawdź ofertę ubezpieczenia flot >>>

   

  3. UBEZPIECZENIA FINANSOWE – GWARANCJE

  Gwarancje ubezpieczeniowe to ważny składnik ochrony przedsiębiorstwa. TUZ może zaoferować firmom dużych, średnim i małym gwarancje zapłaty wadium, kontraktowe oraz wad i usterek. Maksymalny, dopuszczalny limit zaangażowania dla jednego Klienta lub grupy Klientów powiązanych, wynosi aż 5 mln zł. Wkrótce w ofercie pojawią się również gwarancje zwrotu zaliczki.

  Sprawdź ofertę gwarancji finansowych >>>

   

  Jakie jest podejście TUZ do działania na rynku korporacyjnym?


  – Dobry ubezpieczyciel korporacyjny powinien być otwarty na potrzeby klienta, właściwie rozumieć ryzyko i umiejętnie je wyceniać, być gotowym do negocjacji, decyzyjny i terminowy. Jesteśmy tego świadomi i zmieniamy się we właściwym kierunku – mówi Jarosław Pieczko, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych.

   

  Kara za brak OC w 2023. Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC?

  Zgodnie z polskim prawem, każdy kierowca musi posiadać ważne ubezpieczenie OC przez cały czas, kiedy jego pojazd jest zarejestrowany. Nie jest dopuszczalne posiadanie nawet kilku dni przerwy w ciągłości ochrony OC. Brak ważnego ubezpieczenia OC dla kierowcy może prowadzić do sporych, finansowych konsekwencji. W 2023 roku można zapłacić karę nawet w wysokości 10470 zł w przypadku samochodów ciężarowych. Co więcej w przypadku braku OC kierowca jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone innym osobom w ich mieniu lub zdrowiu w wyniku wypadku.

  Kary finansowe za brak polisy OC – stawki w 2023 roku

  Kierowcy, którzy nie posiadają ważnego ubezpieczenia OC, podlegają karze pieniężnej. Wysokość kary za brak polisy OC w Polsce zależy od rodzaju pojazdu, okresu pozostawania bez ochrony OC oraz aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wynosi odpowiednio:

  • samochody osobowe – kara za brak ubezpieczenia OC wynosi równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – kara za brak ubezpieczenia OC to równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – kara za brak ubezpieczenia OC to równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Brak ciągłości OC – jak wpływa na wysokość kar

  Wysokość opłaty w przypadku braku polisy OC jest uzależniona od okresu pozostawania posiadacza bez ważnego OC w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

  • 20% opłaty  – w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
  • 50% opłaty – w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 14 dni,
  • 100% opłaty – w przypadku, gdy okres ten przekracza 14 dni.

  Wysokość kar za brak OC

  Wysokość opłat na dany rok podawana jest na stronie internetowej UFG do 3 stycznia każdego roku i w 2023 roku wynosi:

   

  Liczba dni braku ubezpieczenia OC samochód osobowy samochód ciężarowy inne (przyczepy, motorowery, motocykle itp.)

  1 do 3

  1400 zł 2090 zł 230 zł

  4 do 14

  3490 zł

  5420 zł

  580 zł

  powyżej 14 6980 zł 10470 zł

  1160zł

  Kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł.

   

   Oblicz składkę ubezpieczenia OC

   

  Wypadek samochodowy a brak obowiązkowego ubezpieczenia OC

  Brak ubezpieczenia OC oznacza, że kierowca jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone innym osobom w ich mieniu lub zdrowiu w wyniku wypadku. Kierowca może być zobowiązany do pokrycia kosztów medycznych, naprawy pojazdów oraz innych kosztów związanych z wypadkiem. Poszkodowany w zdarzeniu otrzyma odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ale ten zwróci się do sprawcy o zwrot przekazanych poszkodowanemu pieniędzy. Według danych UFG, sprawcy wypadków i kolizji drogowych bez ważnej polisy OC mają do zwrotu średnio 20 tys. zł., a rekordzista musiał oddać ponad 2 mln zł.

  Brak ważnej polisy OC – czego nie musimy się obawiać?

  Nie ma w Polsce przepisów, które przewidywałby możliwość zawieszenia prawa jazdy, wystawienia mandatu lub punktów karnych za brak ważnego ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciel nie może też odmówić zawarcia ubezpieczenia OC w przyszłości. Co ważne, UFG może skontrolować posiadanie OC w każdym momencie, ale kara może zostać naliczona jedynie za nieposiadanie OC w bieżącym roku, nigdy wstecz.

  Jak uniknąć kary za brak OC?

  Okresowo sprawdzaj ważność swojej polisy OC. Możesz też polegać na swoim agencie – dobry agent trzyma rękę na pulsie i przypomina swoim klientom o nadchodzącym końcu ważności OC pojazdu, dzięki czemu unikniesz zapłaty kary za brak obowiązkowego OC. Co ważne UFG może skontrolować posiadanie OC w każdym momencie, ale kara może zostać naliczona jedynie za bieżący rok, nigdy wstecz.

  Podsumowując, brak ważnego ubezpieczenia OC dla kierowcy w Polsce może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, prawnych i osobistych. Dlatego ważne jest, aby każdy kierowca upewnił się, że jego ubezpieczenie OC jest ważne przez cały czas rejestracji pojazdu i że przedłuża umowę ubezpieczenia OC na czas, aby uniknąć wszelkich problemów związanych z przerwą w ubezpieczeniu w tym także kary za brak polisy.

   

   Oblicz składkę ubezpieczenia OC

   

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych- (Art. 5 i Art. 88)
  Minimalne wynagrodzenie ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ustala przynależność pojazdów do kategorii, kierując się przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2023) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1951)

  Wszystkie ryzyka grillowania wg CHAT GPT 😉

  Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej obecna w naszym życiu. Dlatego – przy okazji Majówki – postanowiliśmy sprawdzić, co Chat GPT wie o grillowaniu i ewentualnych zagrożeniach z nim związanych.

  Oto co odpowiedział Chat GPT:

  Grillowanie w ogrodzie to popularna forma spędzania czasu wolnego, ale należy pamiętać, że wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Oto kilka potencjalnych wypadków, które mogą się wydarzyć podczas grillowania i jak można się przed nimi zabezpieczyć:

  • Pożar – podczas grillowania, szczególnie jeśli używamy węgla, istnieje ryzyko zaprószenia ognia, co może prowadzić do pożaru. Aby temu zapobiec, należy grillować w bezpiecznej odległości od innych materiałów łatwopalnych, takich jak drewno, ściółka, trawa czy zabudowania.
  • Poparzenie – podczas grillowania istnieje ryzyko poparzenia przez gorący węgiel lub płomienie. Aby zminimalizować ryzyko poparzeń, należy używać rękawic ochronnych i narzędzi grillowych z długimi uchwytami.
  • Zatrucie – przygotowanie i spożywanie żywności może prowadzić do zatrucia pokarmowego, szczególnie jeśli mięso jest niewłaściwie przechowywane lub nie jest odpowiednio przygotowane. Aby zapobiec zatruciom, należy dokładnie myć ręce, używać osobnych narzędzi do mięsa i warzyw, oraz upewnić się, że mięso jest odpowiednio pieczone.
  • Urazy związane z narzędziami – podczas grillowania istnieje ryzyko uderzenia lub skaleczenia się ostrymi narzędziami grillowymi. Aby zapobiec urazom, należy korzystać z narzędzi ochronnych, takich jak rękawice ochronne i okulary ochronne.
  • Urazy związane z przewracającym się grillem – w przypadku nieprawidłowo ustawionego grilla lub zbyt dużego obciążenia, istnieje ryzyko przewrócenia się grilla. Aby temu zapobiec, należy używać stabilnego i bezpiecznego grilla, a także nie przeciążać go zbytnio.
  • Oporne na ogień ubranie – grillowanie często wymaga przebywania w pobliżu otwartego ognia, więc należy unikać noszenia ubrań z materiałów łatwopalnych, takich jak bawełna, lniane tkaniny, a nawet poliester. Lepiej wybrać odzież z materiałów ognioodpornych.

  Podsumowując, grillowanie w ogrodzie może być bezpieczne, o ile przestrzega się kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ważne jest, aby zawsze zachować ostrożność i stosować się do instrukcji producenta, a także używać odpowiednich narzędzi i ubrań. A na wszelki wypadek warto kupować ubezpieczenia domu i mieszkania o szerokim zakresie.

   

  Czy można się ubezpieczyć od zagrożeń grillowania?

  W Polsce nie ma specjalnego ubezpieczenia, które chroniłoby przed wypadkami podczas grillowania w ogrodzie. Jednak większość polis ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenia domów czy ubezpieczenia OC, obejmuje wypadki związane z grillowaniem, jeśli spełnione są określone warunki.

  Na przykład, jeśli podczas grillowania doszło do pożaru, a ogień rozprzestrzenił się na sąsiednie domy lub mienie, właściciel grilla może być odpowiedzialny za szkody i w takim przypadku ubezpieczenie OC może pokryć koszty naprawy szkód.

  Ponadto, w niektórych ubezpieczeniach domów, można zawrzeć rozszerzenie, które obejmuje szkody wynikające z grillowania, takie jak pożary lub uszkodzenia mienia sąsiadów.

  Warto jednak pamiętać, że każde ubezpieczenie ma swoje ograniczenia i wyłączenia, dlatego ważne jest, aby dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia, aby dowiedzieć się, jakie rodzaje szkód są objęte ochroną, a także jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ubezpieczenia.

  Ubezpieczenie upraw rolnych 2023 z dopłatą. Przypominamy stawki i zasady!

  TUZ Ubezpieczenia sprzedaje ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki z budżetu państwa od 23 marca. Takie ubezpieczenie oferuje tylko kilka towarzystw ubezpieczeniowych na rynku.
  Ubezpieczenie z dopłatą z budżetu państwa to ubezpieczenie spełniające potrzeby wielu rolników, dlatego TUZ Ubezpieczenia ponownie, wraz z początkiem wiosny wprowadził je do swojej oferty.

  Ubezpieczenie upraw z dopłatą – co to jest i jakie warunki musi spełnić Rolnik?

  Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przewiduje, że rolnik opłaca tylko część składki należnej ubezpieczycielowi. Drugą część składki – nawet do 65% – dopłaca budżet państwa.
  Warunkiem ubezpieczenia upraw jest ich wysianie lub wysadzenie do gruntu.

  Rolnik spełni obowiązek ubezpieczenia upraw, jeżeli zawrze umowę ubezpieczenia dla co najmniej 50% powierzchni swoich upraw podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od przynajmniej jednego ryzyka obowiązkowego: gradu, powodzi, suszy, przymrozków lub ujemnych skutków przezimowania. Umowa obowiązuje przez 12 miesięcy. Rolnicy posiadający ubezpieczenie dla co najmniej połowy swojej produkcji (upraw) w przypadku klęski otrzymują pełną pomoc z budżetu państwa. Rolnicy, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia, w przypadku klęski otrzymają pomoc pomniejszoną o połowę.

  Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne

  W myśl Ustawy, dopłaty do składki dla ubezpieczeń upraw obejmują łącznie 10 ryzyk, w tym: pięć ryzyk obowiązkowych (grad, powódź, susza, przymrozki, ujemne skutki przezimowania) oraz pięć ryzyk dobrowolnych (huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina).
  Rolnik może wykupić w TUZ również rozszerzenie ochrony o ryzyko ognia, rozumiane jako szkody powstałe w ubezpieczonych uprawa w wyniku działania ognia, Przedmiotem ubezpieczenia w tym zakresie mogą zostać objęte uprawy: zbóż, rzepaku, tytoniu, chmielu, które ubezpieczony wskazał w umowie ubezpieczenia. Ryzyko ognia nie wchodzi w skład ryzyk dotowanych z budżetu państwa.

  Ubezpieczenia z dopłatą dla gospodarstw własnych, dzierżawionych i dużych przedsiębiorstw rolnych

  TUZ zawiera umowy z producentami rolnymi, którzy prowadzą produkcję rolną we własnym lub dzierżawionym gospodarstwie rolnym. Umowy dla dużych przedsiębiorstw można zawierać po otrzymaniu przez nie pisemnej zgody z MRiRW na zawarcie ubezpieczenia z dopłatą do składki z budżetu państwa. Warto tu wyjaśnić, co to znaczy “duże przedsiębiorstwa”. To te zatrudniające ponad 250 osób i których obrót roczny przekracza 50 mln euro. To także te przedsiębiorstwa, których całkowity bilans roczny przekracza 43 mln euro. Klient zobowiązany jest okazać taką zgodę, aby można było wystawić polisę.

  Nowe, wyższe sumy ubezpieczeń upraw w 2023 roku

  Sumy ubezpieczenia dla 1h upraw rolnych wyliczane są na podstawie konkretnych wskaźników i nie mogą przekraczać maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

  Zgodnie z rozporządzeniem w 2023 maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą:

  •    26 300 zł – dla zbóż,
  •    17 400 zł – dla kukurydzy,
  •    18 100 zł – dla rzepaku i rzepiku,
  •    48 000 zł – dla chmielu,
  •    39 700 zł – dla tytoniu,
  •    235 300 zł – dla warzyw gruntowych,
  •    130 900 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
  •    79 600 zł – dla truskawek,
  •    39 100 zł – dla ziemniaków,
  •    20 000 zł – dla buraków cukrowych,
  •    16 500 zł – dla roślin strączkowych;

  Sumy ubezpieczeń zwierząt gospodarskich też wzrosły w 2023 roku

  Z kolei do jednej sztuki zwierzęcia MRiRW zaproponowało następujące stawki:

  •    14 200 zł – dla bydła
  •    14 400 zł – dla koni
  •    1 100 zł – dla owiec
  •    700 zł – dla kóz
  •    1 800 zł – dla świń
  •    53 zł – dla kur, perlic i przepiórek
  •    65 zł – dla kaczek
  •    250 zł – dla gęsi
  •    210 zł – dla indyków
  •    1 100 zł – dla strusi.

  Ochrona w odniesieniu do zwierząt obejmuje padnięcie lub ubój z konieczności w wyniku zdarzeń losowych. Możliwe jest rozszerzenie o niedotowaną z budżetu państwa klauzulę ubezpieczenia zwierząt od ognia.

  Zapraszamy do kontaktu!

  Aaaby praca była spokojna: ubezpieczenie OC zawodowej

  Niewiele osób wie o tym ubezpieczeniu, a wszyscy pracujący go potrzebują. Szkody w pracy zawodowej mogą mieć istotny wpływ na karierę lub nawet działanie całej firmy. Księgowym, pośrednikom kredytu hipotecznego, zarządcom nieruchomości, przewoźnikom drogowym, a nawet agentom ubezpieczeniowym – im wszystkim, przedsiębiorcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, zdarzają się wypadki, przed którymi może uchronić wykupienie przedmiotowego ubezpieczenia OC.

  – Nawet najlepszym profesjonalistom zdarzają się błędy i wypadki w czasie pracy, dlatego o posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej powinni pamiętać wszyscy przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą – mówi Elżbieta Woźniak-Sitek, kierownik Biura Likwidacji Szkód Osobowych i Odpowiedzialności Cywilnej w Departamencie Likwidacji Szkód TUZ Ubezpieczenia. – W niektórych branżach posiadanie OC zawodowego jest obowiązkowe, ale w wielu innych też jest potrzebne, nawet jeśli nie jest wymagane specjalnymi regulacjami. Jednak bez względu na to, czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy jest dobrowolne, chroni przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych zdarzeń powstałych podczas działalności zawodowej. Chroni zarówno sprawcę i poszkodowanego. Jest to więc ubezpieczenie bardzo przydatne, które prowadzący działalność gospodarczą powinni traktować jako absolutnie podstawowe.

  Zabezpiecz swoją karierę, zabezpiecz firmę

  Elżbieta Woźniak-Sitek podkreśla, że w niektórych branżach mogą występować znaczące straty, które bez ubezpieczenia mogą powodować bardzo negatywne skutki dla prowadzącego działalność gospodarczą. – Tak więc nie chodzi tylko o komfort posiadania dobrego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, które pomoże w trudnej sytuacji, ale wręcz o rzeczywiste zabezpieczenie działalności firmy na wypadek jakiegoś zawodowego nieszczęścia – mówi ekspertka TUZ Ubezpieczenia.

  W ofercie TUZ Ubezpieczenia są polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla następujących branż zawodowych:

  · agenci ubezpieczeniowi – ubezpieczenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych;

  · przewoźnicy drogowi – ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego (ubezpieczenie pod licencję).

  · biura rachunkowe – ubezpieczenie w ramach obowiązkowego OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dobrowolne OC z tytułu niektórych czynności doradztwa podatkowego i OC z tytułu usługowego wykonywania czynności kadrowo-płacowych;

  · pośrednicy kredytu hipotecznego – ubezpieczenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenie OC pośredników kredytu hipotecznego;

  · zarządcy nieruchomości – ubezpieczenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości;

  – Rodzajów nieszczęść, które zdarzają się w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, jest całkiem sporo – mówi Elżbieta Woźniak-Sitek z TUZ Ubezpieczenia. – Mam z nimi do czynienia na co dzień, więc doskonale wiem, że nieszczęścia zdarzają się we wszystkich zawodach. Na przykład błąd księgowej może być bardzo kosztowny dla firmy, spowodować określone skutki, przed którymi może uchronić właśnie polisa OC zawodowej.

  Ale nieszczęścia zdarzają się we wszystkich branżach. Oto niektóre przykłady:

  OC biura rachunkowego 2023

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonujący czynności doradztwa podatkowego narażeni są na liczne ryzyka związane z taką działalnością. Błędnie lub nieterminowe rozliczenie należności publicznoprawnych, nieterminowe dokonanie opłaty lub niedokonanie opłaty faktury mogą powodować konsekwencje w postaci naliczenia odsetek od zaległości.

  – Wówczas, jeżeli zawinienie leży po stronie biura rachunkowego, klient może zwrócić się z roszczeniem odszkodowawczym o pokrycie tych kosztów – tłumaczy Katarzyna Ziembicka, główny specjalista ds. ubezpieczeń korporacyjnych w TUZ Ubezpieczenia.

  OC zarządcy nieruchomości 2023

  Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, Zakres zadań, jakie wykonuje zarządca w ramach zawartej umowy o zarządzenie nieruchomością, wiąże się z ryzykiem wystąpienia zdarzenia wynikłego z nienależytego wykonywania czynności zawodowych skutkującego powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej względem poszkodowanego.

  – Gdy w ramach umowy o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową zarządca prowadzi rozliczenia płatności z dostawcami mediów i wskutek nieprawidłowego naliczenia należności powstanie zaległość skutkująca naliczeniem odsetek, wówczas wspólnota mieszkaniowa może zwrócić się do zarządcy z roszczeniem o pokrycie powstałych z jego winy kosztów – mówi Katarzyna Ziembicka. – Problemem może też być przeoczenie terminu wznowienia umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i OC zgodnie ze zleceniem wspólnoty mieszkaniowej. Przeoczenie terminu koniecznego do zaangażowania wznowienia takiego ubezpieczenia również może doprowadzić do nieprzewidywalnych strat finansowych. Na przykład w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego powstaniem szkód w mieniu członków wspólnoty, za które odpowiedzialność będzie ponosić wspólnota mieszkaniowa, a które powinny być pokryte w ramach tej umowy ubezpieczenia.

  OC agenta 2023

  Agent ubezpieczeniowy (i agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające) wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone klientowi lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

  – Niedochowanie należytej staranności w wykonywaniu czynności agencyjnych może skutkować powstaniem straty majątkowej po stronie klienta agenta, a w konsekwencji może skończyć się roszczeniem do agenta o naprawienie powstałej szkody – przestrzega Katarzyna Ziembicka. – Na przykład wystawienie polisy ubezpieczenia wbrew udokumentowanym oczekiwaniom klienta może skutkować powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej, w wyniku odmowy uznania przez ubezpieczyciela odszkodowania z zawartej umowy ubezpieczenia.

  OC pośrednika kredytu hipotecznego 2023

  W tym obszarze roszczenia mogą zostać wniesione zarówno przez konsumentów, jak również kredytodawców.

  – Na pośrednika kredytowego ustawodawca nałożył liczne obowiązki, które winien on spełnić przed zawarciem z konsumentem umowy o kredyt hipoteczny lub w związku ze świadczeniem usług doradczych. To znacznie zwiększa możliwość wystąpienia uchybień lub błędów – stwierdza ekspertka TUZ Ubezpieczenia.

  Przykładem jest brak zachowania należytej staranności (zaniedbanie) w postaci zwłoki w rozpatrzeniu przez pośrednika wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego klienta, w wyniku czego może powstać strata finansowa:

  • utrata depozytu wpłaconego z tytułu umowy przedwstępnej
  • konieczność poniesienia opłaty notarialnej wskutek konieczności aneksowania aktu notarialnego.

  OC zawodowe przewoźnika drogowego 2023

  W przypadku, gdy niezależnie od woli przewoźnika drogowego wystąpi zdarzenie losowe powodujące utratę przez niego zdolności finansowej, a w konsekwencji skutkujące niemożnością spełnienia przez przewoźnika w całości lub w części zobowiązania finansowego lub skierowanego wobec niego roszczenia finansowego – np. zaległości w opłaceniu należności publicznoprawnych – wówczas poszkodowany podmiot może dochodzić swoich praw kierując sprawę do zakładu ubezpieczeń, w którym przewoźnik posiada polisę ubezpieczenia.

  Kliknij, sprawdź, ubezpiecz: OC zawodowa w TUZ Ubezpieczenia

  Ubezpieczenie Bezpieczny Senior, czyli babcia i dziadek bezpieczni jak Bezpieczny Dom

  Bezpieczny Senior to także bezpieczna babcia i bezpieczny dziadek. Bezpieczny Senior to ubezpieczenie, które może ochronić bliskie osoby w wieku powyżej 60 lat. Aby skorzystać z takiej ochrony dla starszych członków rodziny, trzeba mieć Bezpieczny Dom. To najbardziej nagradzane w ubiegłym roku ubezpieczenie w Polsce. Bezpieczny Dom ubezpieczeniem wszechstronnym, uniwersalnym i kompletnym. W ciągu raptem kilku miesięcy otrzymał Godło „Teraz Polska” i zwyciężył w rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej” oraz w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”.

  – Polisa Bezpieczny Dom zawierająca ubezpieczenie Bezpieczny Senior to najlepsza ochrona ubezpieczeniowa, jaką możemy zapewnić naszej drogiej babci i szanownemu dziadkowi. Wśród seniorów cieszy się ona rosnącym zainteresowaniem, więc warto skorzystać z możliwości i zrobić właśnie taki miły prezent bliskiej starszej osobie – mówi Iwona Konarzewska, ekspert TUZ Ubezpieczenia. – To nie przypadek, że Bezpieczny Dom w roku 2022 został doceniony przez tyle tak prestiżowych i niezależnych od siebie podmiotów. Jurorzy każdego z nich musieli przecież sprawdzić zalety ubezpieczenia, aby móc nagrodzić nasze towarzystwo za ten produkt. Ma on wiele zalet, w tym również sporo bardzo ważnych dla ochrony babci, dziadka czy innych osób bliskich w wieku powyżej 60 lat. Warto podkreślić, że takim ubezpieczeniem możemy objąć zarówno osoby mieszkające z nami, jak i osoby mieszkające w innym miejscu.

  Ubezpieczenie Bezpieczny Senior – zakres ochrony

  Zakres ochrony Bezpiecznego Seniora jest bardzo szeroki, tak jak proporcjonalnie bardzo szeroki jest zakres całego Bezpiecznego Domu. Bezpieczny Senior to więc przede wszystkim świadczenie Assistance Medycznego, czyli wizyta lekarza, transport do placówki służby zdrowia, dostawa leków, na przykład po pobycie w szpitalu, czy choćby medyczna informacja telefoniczna. Jeśli więc nasz bliski senior ucierpi w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a ma odpowiednią ochronę w TUZ Ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń zapewnia wsparcie finansowe i wypłaca sumy ubezpieczenia adekwatne do sytuacji.

  Ochrona na wypadek wyłudzenia pieniędzy

  W ramach polisy senior lub seniorzy są też chronieni w różnych innych sytuacjach. Na przykład wyłudzenia środków pieniężnych polegających na użyciu podstępu: na policjanta, na wnuczka. Ochroną objęte jest osobiste przekazanie pieniędzy, jak i wypłata środków z banku.

  – To przykre, ale takie oszustwa wciąż się zdarzają. Przestępcy wymyślają nowe sposoby jak wyłudzić pieniądze od osób starszych. Warto więc pomyśleć z wyobraźnią i odpowiedzialnością za bliskich. Zabezpieczając ich, zabezpieczamy całą rodzinę od przykrych konsekwencji działalności przestępców – doradza Iwona Konarzewska z TUZ Ubezpieczenia. – W przypadku takich nieszczęść nasza firma ubezpieczeniowa daje odpowiednie wsparcie finansowe i wypłaca odpowiednie odszkodowanie.

  Ubezpieczenie idealne dla babci, dziadka i innych starszych

  Bezpieczny Senior zapewnia starszym osobom również organizację takiej pomocy jak dostawa zakupów i posiłku, wizyta opiekuna, opieka nad zwierzętami, wizyta lekarskiej czy transport do placówki medycznej.

  – Bezpieczna Dom to ubezpieczenie, które stworzyliśmy z sercem, myśląc z troską o samych użytkownikach domów czy mieszkań, ale również o ich rodzinach, także osobach wiekowych czy emerytach, a nawet o kotach i psach, które często umilają czas zarówno dzieciom, wnuczkom, jak i właśnie babciom i dziadkom. Suma różnych korzyści z takiego rozszerzonego ubezpieczenia jest tak duża, że można je nazwać bezkonkurencyjnym. A zyskanie spokoju jest przecież korzyścią bezcenną – mówi ekspertka TUZ Ubezpieczenia.

  Zalety ubezpieczenia Bezpieczny Dom

  – To nie jest wprawdzie ubezpieczenie na życie, ale z pewnością może być w życiu bardzo pomocne. Może mieć duży wpływ na jakość życia po nieszczęśliwym zdarzeniu w życiu osoby starszej – mówi Iwona Konarzewska. – Nie trzeba wypełniać ankiety medycznej, a niewielka składka zapewnia komfort seniorowi i całej rodzinie. To z pewnością może mieć wpływ na jakość czasu spędzanego przez dziadków z wnukiem. Tak więc również z takich względów warto posiadać Bezpiecznego Seniora.

  Ile kosztuje? To zależy od wariantu. Można to sprawdzić odwiedzając dobrego agenta lub dobrą agencję ubezpieczeniową. Można też dzwonić na naszą Infolinię lub skorzystać z kalkulatora. Wybierając ten produkt naszego towarzystwa ubezpieczeniowego szybko i łatwo możemy sprawić, że życie dla seniorów stanie się przyjemniejsze. Bez dwóch zdań, to warto kupić. Szczegóły ubezpieczenia można samodzielnie zweryfikować w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

  RR

  Kliknij, sprawdź, ubezpiecz: Bezpieczny Senior razem z polisą Bezpieczny Dom

  A po co mi ubezpieczenie AC All Risks? A bo jest świetne!

   „Jeżdżę bezpiecznie, po co mi AC? Nie stać mnie na AC, nie mam zniżek. Nigdy nie spowodowałem szkody, nie będę płacić na darmo za AC” – takie rozterki ma wielu klientów, słyszał to chyba każdy agent. Ale nie każdy agent, a z pewnością nie każdy klient, słyszał o nowym AC All Risks. Produkt TUZ Ubezpieczenia wyróżnia się pod wieloma względami. Powiedzieć, że to AC jest niezwykle atrakcyjne, to jakby nic nie powiedzieć. Przekonuje o tym Lidia Alagierska, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w Departamencie Ubezpieczeń Detalicznych TUZ Ubezpieczenia.

  „A po co mi autocasco, skoro nie mam wypadków. Samochodu mi raczej nie ukradną, no i nie stać mnie na zbędne wydatki. Przecież nie liczę na żadne odszkodowanie” – każdy agent wiele razy słyszał podobne obiekcje klienta. Na przykład wtedy, gdy oferował mu szerszy zakres ochrony niż tylko obowiązkowe OC. Ale czy stać klienta na niepotrzebne ryzyko? Czy stać na naprawę auta za kilka tysięcy złotych z własnej kieszeni w razie szkody parkingowej, żywiołowej, stłuczki czy kradzieży? Czy można ochronić klienta od wszystkiego dając mu jeszcze więcej?

  Otóż dzięki TUZ Ubezpieczenia odpowiedź brzmi: tak, zdecydowanie tak. W TUZ można dostosować ofertę casco do rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych klienta.

  AC All Risks – najszerszy zakres ochrony w standardzie

  Klient otrzyma najszerszy zakres ochrony w standardzie. A co jeśli jakieś uszkodzenie zdarzy się poza Polską? TUZ oferuje ochronę na terenie całej Europy, w tym Gruzji w wariancie all risk, a do tego za 1 zł bagaż w cenie. Ale to nie wszystko, w cenie bagażu będzie miał chroniony sprzęt sportowy do kwoty 3000 zł. To wszystko do wyboru w jednym z trzech wariantów likwidacji – sieć partnerska, kosztorys i serwis dla pojazdów nawet 15-letnich. A w razie szkody samochód zastępczy na czas naprawy pojazdu, usługa door-to-door w naszej sieci partnerskiej. Opcjonalnie, ubezpieczenie Autoszyby w pojeździe do kwoty 5000 zł oraz szeroki zakres usług Assistance w 4 wariantach do wyboru.

  Jak ochronić zniżki przed konsekwencjami jednej szkody

  Polisa AC w TUZ Ubezpieczenia to nie tylko ochrona przed skutkami finansowymi w razie szkody na pojeździe, ale też możliwość ochrony zniżek właściciela pojazdu przed konsekwencjami jednej szkody – wykup opcji w TUZ oznacza, że nie uwzględnimy szkody w składce przy wznowieniu na kolejny okres ubezpieczenia w TUZ. Dodatkowo, możliwość ochrony przed skutkami utraty wartości rynkowej pojazdu w razie szkody całkowitej czy kradzieżowej – gwarantowana suma ubezpieczenia jako opcja.

  Jeśli nie chcesz AC, skorzystaj z AC Mini

  A co można zaoferować, jeśli klient nie jest zainteresowany pełnym zakresem AC, bo nie ma zniżek? Może rozpocząć przygodę z TUZ wykupując niedrogie ubezpieczenie AC Mini. Zacznie w ten sposób nabywać zniżki AC, bo jego historia polisowa zacznie się ewidencjonować w UFG. Pewnego dnia, kiedy będzie chciał ochronić swój nowozakupiony pojazd od wszelkich ryzyk, będzie miał już tańsze casco dzięki zniżkom za bezszkodową historię AC.

  TUZ Ubezpieczenia – wiarygodny ubezpieczyciel z nagrodami

  Jeśli boisz się, że nie otrzymasz odpowiedniego odszkodowania, albo martwisz, że w przypadku szkody będziesz musiał wypłacić własne środki, czyli jeśli potrzebujesz i chcesz dobrej ochrony ubezpieczeniowej – warto wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe, które jest wiarygodne i doceniane przez niezależne i prestiżowe podmioty. Zważywszy na sukcesy marki TUZ Ubezpieczenia choćby w 2022 roku – Godło „Teraz Polska”, wygrane rankingi w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Ubezpieczeniowej” – rekomendacja dla AC All Risks tego ubezpieczyciela jest zdecydowanie warta rozważenia.

  AC All Risks to produkt, który można rekomendować, polecać, kupować, ponieważ jest jednym z hitów towarzystwa TUZ Ubezpieczenia. Umowa z TUZ Ubezpieczenia pozwala objąć ochroną to wszystko, co dla klienta najważniejsze lub najcenniejsze. To dotyczy nie tylko domu i mieszkania, które warto chronić polisą Bezpieczny Dom, nie tylko dzieci i młodzież, które warto zabezpieczyć polisą Bezpieczna Nauka, ale również dotyczy samochodu. Koszta naprawy, gdy sprawcą szkody jest posiadacz pojazdu, mogą być znaczne i – warto to stwierdzić wprost – w skrajnych przypadkach mogą zakłócić płynność finansową. Z polisą AC All Risks w TUZ Ubezpieczenia takie sytuacje dla domowego budżetu są już niegroźne.

  Kliknij, sprawdź, ubezpiecz: AC All Risks

  Więcej informacji na temat AC All Risks można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) na stronie tuz.pl.

  Lidia Alagierska

  Ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych, Departament Ubezpieczeń Detalicznych TUZ Ubezpieczenia

  Ubezpieczenie zielonych źródeł energii może pozwolić… zaoszczędzić na energii

  – Gdy rosną ceny energii, a na dworze robi się naprawdę zimno, tym bardziej warto pomyśleć o ubezpieczeniu zielonych źródeł energii – radzi Iwona Konarzewska, ekspert TUZ Ubezpieczenia. Najlepszym rozwiązanie jest wybór polisy Bezpieczny Dom.

  – Dzięki odnawialnym źródłom energii dbamy nie tylko o stan środowiska, zdrowie, ale także o nasz domowy budżet, bo przecież takie źródła energii są po prostu tańsze – mówi Iwona Konarzewska, specjalistka z Departamentu Ubezpieczeń TUZ Ubezpieczenia. – W aktualnej sytuacji, biorąc pod uwagę inflację i zwyżki cen, w tym także podwyżki cen energii, warto postawić na zielone źródła energii i warto je odpowiednio ubezpieczyć.

  Konarzewska wyjaśnia, że zielone źródła energii to systemy fotowoltaiczne i solarne wraz z ich instalacją, znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, trwale związane z gruntem lub jako element budynku, mieszkania zamontowanego w sposób trwały, czyli uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi.

  – Zawierając Ubezpieczenie Bezpieczny Dom proponujemy ubezpieczenie zielonych źródeł energii jako odrębnego przedmiotu ubezpieczenia – mówi ekspertka TUZ.

  – Od ponad trzech lat obserwujemy w Polsce wzrost liczby kupowanych pomp ciepła, czyli urządzeń grzewczych służących do ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody – mówi Iwona Konarzewska.

  Pompa ciepła wraz z osprzętem usytuowana poza budynkiem stanowi zgodnie z zapisami OWU Bezpieczny Dom stały element posesji – czyli odrębny przedmiot ubezpieczenia.

  Pompa ciepła usytuowana wewnątrz ubezpieczonego budynku, jak również zainstalowana na budynku lub zewnątrz mieszkania, stanowi zgodnie z zapisami OWU Bezpieczny Dom stały element.

  – Umowa ubezpieczenia dla zielonych źródeł energii, stałych elementów posesji, stałych elementów obejmuje zakresem ubezpieczenia te same ryzyka, które są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiednio domu jednorodzinnego, mieszkania, domu jednorodzinnego w budowie – tłumaczy Iwona Konarzewska.

  Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie można rozszerzyć o kradzież zwykłą.

  RR

  Kliknij, sprawdź, ubezpiecz: BEZPIECZNY DOM

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu