19.01.2023

Jesteś Brokerem? Sprawdź nowe, rozszerzone ubezpieczenia korporacyjne od TUZ Ubezpieczenia

 

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w nowej, rozszerzonej odsłonie od TUZ Ubezpieczenia to:

 •  indywidualne podejście do Klienta
 • nowe rozwiązania,
 • szeroki zakres ochrony,
 • możliwość dostosowania ochrony do rodzaju prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem >>>

 

Ubezpieczenie mienia 2022 – najważniejsze rozszerzenia

 • Dwa warianty do wyboru: od ryzyk nazwanych lub w formule od ryzyk nienazwanych (all risk)
 • Kradzież w standardowym zakresie
 • Szeroka definicja dla ryzyk deszczu i wiatru (brak minimalnych parametrów dla działania deszczu i wiatru)
 • Ochrona od przepięć w standardzie, niezależnie od przyczyny
 • 13 klauzul dodatkowych rozszerzających ochronę, m.in. maszyn od szkód mechanicznych i elektrycznych, katastrofy budowlanej czy mienia podczas transportu
 • Klauzula Leeway w dwóch wariantach, wg formuły ubezpieczenia 130% (dotychczas 120%) lub wg formuły szkody
 • Automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia dla sum stałych
 • Dodatkowe koszty po szkodzie w standardzie ubezpieczenia

 

Dowiedz się więcej o Ubezpieczeniu mienia przedsiębiorstw >>>

 

Ubezpieczenie OC 2022 – najważniejsze rozszerzenia

 • Szeroki zakres podstawowy (obejmuje m.in.: OC delikt i OC kontrakt, odpowiedzialność za szkody spowodowane przez rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców)
 • Rozszerzenie zakresu terytorialnego (kraje UE oraz Wielka Brytania, Szwajcarii Norwegii i Islandia lub cały Świat z wyłączeniem Kanady, USA, Australii, Nowej Zelandii)
 • Rozszerzenie definicji pracownika o pracownika tymczasowego
 • Włączenie do ochrony szkód powstałych w związku z podróżami służbowymi
 • Rozszerzenie klauzuli OC za produkt o zatrucie pokarmowe
 • Niezbędne koszty ochrony prawnej lub wynagrodzenie rzeczoznawców w standardzie
 • Do umowy OC może zostać dodanych 27 klauzul rozszerzających

Sprawdź korzyści ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia>>>

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem >>>

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu