Start TUZ ubezpiecza uprawy z dopłatą

TUZ ubezpiecza uprawy z dopłatą

12.10.2021

TUZ Ubezpieczenia rozpoczął sprzedaż ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa.

W ofercie TUZ jest ubezpieczenie upraw zbóż ozimych (są to: pszenica ozima, przenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz ubezpieczenie upraw rzepaku ozimego.

TUZ ubezpiecza od ryzyka gradu, wiosennych przymrozków i ujemnych skutków przezimowania. Dodatkowo TUZ proponuje ubezpieczenie od pięciu ryzyk dodatkowych (są nimi deszcz nawalny, huragan, piorun, lawina, osuwanie się ziemi) oraz ubezpieczenie od ognia (składka bez dotacji).

Oferta jest dostępna u agentów TUZ.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu