Start TUZ ubezpiecza uprawy rolne z dopłatą do składki z budżetu państwa

TUZ ubezpiecza uprawy rolne z dopłatą do składki z budżetu państwa

07.05.2020

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki z budżetu państwa oferuje tylko sześć towarzystw ubezpieczeniowych, ale niektóre z nich już zakończyły lub kończą sprzedaż wiosenną. TUZ Ubezpieczenia nadal ją prowadzi.

Ubezpieczenie z dopłatą z budżetu państwa to oferta spełniająca potrzeby wielu rolników, dlatego TUZ Ubezpieczenia wprowadził takie polisy do swojej oferty. Sprzedajemy je razem z naszym partnerem Agencją Ubezpieczeń Rolnych AUROL.

Na czym polega ubezpieczenie z dopłatą? Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przewiduje, że rolnik opłaca tylko część składki należnej ubezpieczycielowi. Druga część składki jest dopłacana ubezpieczycielowi ze środków publicznych.

W myśl Ustawy, dopłaty do składki dla ubezpieczeń upraw obejmują łącznie 10 ryzyk, w tym: pięć ryzyk obowiązkowych (grad, powódź, susza, przymrozki, ujemne skutki przezimowania) oraz pięć ryzyk dobrowolnych (huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcia się ziemi, lawiny).

Warunkiem ubezpieczenia upraw jest ich wysianie lub wsadzenie do gruntu. Istnieje jednak możliwość zawierania ubezpieczeń poniższych upraw na planie zasiewu zbóż jarych, rzepaku jarego, rzepiku, buraków cukrowych, kukurydzy.

Rolnik spełni obowiązek ubezpieczenia upraw, jeżeli zawrze umowę ubezpieczenia dla co najmniej 50% powierzchni swoich upraw podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od przynajmniej jednego ryzyka obowiązkowego: gradu, powodzi, suszy, przymrozków, ujemnych skutków przezimowania. Umowa zawierana jest na okres do 12 miesięcy. Rolnicy posiadający ubezpieczenie dla co najmniej połowy swojej produkcji (upraw) w przypadku klęski otrzymują pełną pomoc z budżetu państwa. Rolnicy, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia, w przypadku klęski otrzymają pomoc pomniejszoną o połowę.

Warto zaznaczyć, że ryzyka dobrowolne mają w polskich warunkach klimatycznych drugorzędne znaczenie. Często są one oferowane klientom jako uzupełnienie oferty do ryzyk obowiązkowych.

Rolnik może wykupić u nas również rozszerzenie ochrony o ryzyko ognia, rozumiane jako szkody powstały w wyniku działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile w następstwie zdarzenia losowego lub działalności człowieka. Przedmiotem ubezpieczenia w tym zakresie mogą zostać objęte uprawy: zbóż, rzepaku, tytoniu, chmielu, które ubezpieczony wskazał w umowie ubezpieczenia. Ryzyko ognia nie wchodzi w pakiet ryzyk dotowanych z budżetu państwa.

TUZ zawiera umowy z producentami rolnymi, którzy prowadzą produkcję rolną we własnym lub dzierżawionym gospodarstwie rolnym. Umowy dla dużych przedsiębiorstw (zatrudniające ponad 250 osób i których obrót roczny przekracza 50 mln euro lub których całkowity bilans roczny przekracza 43 mln euro) można zawierać po otrzymaniu przez nie pisemnej zgody z MRiRW na zawarcie ubezpieczenia z dopłatą do składki z budżetu państwa. Klient zobowiązany jest okazać taką zgodę, aby można było wystawić polisę.

Sumy ubezpieczenia dla 1h upraw rolnych wyliczane są na podstawie konkretnych wskaźników i nie mogą przekraczać maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Proponowana przez TUZ oferta ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki z budżetu państwa, to narzędzie skutecznie wspierające sektor rolny. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Artykuł „TUZ w elicie ubezpieczających rolnictwo” ukazał się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” 27 kwietnia br.

Więcej informacji o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w TUZ Ubezpieczenia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Kartę Produktu i inne dokumenty można znaleźć na podstronie produktu: https://tuz.pl/produkty/ubezpieczenie-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-z-doplata-skladki-z-budzetu-panstwa/.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu