Start TUZ oferuje ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa

TUZ oferuje ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa

25.02.2022

Jeśli jesteś rolnikiem, możesz skorzystać z ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich, w którym nawet 65% składki ubezpieczeniowej pokrywa budżet państwa. Co ważne, tylko spełnienie obowiązku ubezpieczenia gwarantuje uzyskanie pełnej pomocy państwa w przypadku klęski. Warto zatem ochronić owoce swojej pracy.
TUZ Ubezpieczenia wyróżnia się na rynku między innymi ofertą dla rolników, a ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa to jeden z najważniejszych produktów.

Ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa

TUZ Ubezpieczenia oferuje:

  • ubezpieczenie upraw od ryzyk podstawowych jak przymrozki wiosenne, grad i ujemne skutki przezimowania, a także od deszczu nawalnego, pioruna, lawiny, osunięcia ziemi, huraganu, suszy i powodzi;
  • ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, w następstwie takich zdarzeń losowych jak: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina.

Na życzenie Klienta, w obu przypadkach, ochronę można rozszerzyć o ryzyko ognia (niedotowane z budżetu państwa).

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Umowa ubezpieczenia obejmuje plon główny następujących upraw rolnych:
zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, owoce drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, rośliny strączkowe
oraz zwierzęta gospodarskie:
bydło, konie, owce, kozy, drób, świnie.

Umowy są zawierane do momentu wyczerpania limitu dopłat

Uwaga: Umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dotacją do składki z budżetu państwa zawierane są do momentu wyczerpania limitu dopłat.
Sprzedaż ubezpieczeń upraw i zwierząt z dopłatą do składki z budżetu państwa prowadzą agenci TUZ Ubezpieczenia. Zapytania można ponadto kierować na adres: drumrolne@tuz.pl.

rolnik

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu