Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Po raz trzeci TUZ Ubezpieczenia „Instytucją finansową przyjazną mediacji”

  Po raz trzeci TUZ Ubezpieczenia „Instytucją finansową przyjazną mediacji”

  05.07.2022

  Kapituła wyróżnienia “Instytucja finansowa przyjazna mediacji” w składzie: przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, prezes Sądu Polubownego przy KNF, 3 mediatorów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF, przyznała wyróżnienia za rok 2021.

  Znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych instytucji już po raz trzeci.

  Wyróżnienie jest przyznawane za propagowanie przez instytucje finansowe idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami ich usług. KNF w ten sposób gratuluje wyróżnionym instytucjom i dziękuje za aktywność oraz zaangażowanie w upowszechnianie polubownych metod rozwiązywania sporów na rynku finansowym.

  Jak podkreśla Dariusz Radaczyński, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód TUZ Ubezpieczenia:

  Jest nam miło, że po raz kolejny TUW TUZ otrzymał tak prestiżową nagrodę, która jest owocem naszej pracy, starań i kompromisów. Cieszymy się, iż jako ubezpieczyciel z mniejszym udziałem w rynku znaleźliśmy się wśród największych firm ubezpieczeniowych i kapituła doceniła nasze starania. W mojej ocenie to właśnie polubowne rozwiązywanie sporów przyczyniło się do tego, iż większość spraw jest sprawnie zakończona i nie ma jej finału w sądach. Wychodzi to na dobre dla obydwu stron. Jest to niezwykle ważne, ale przede wszystkim trudne dla osób, które są bezpośrednio poszkodowane lub przeżyły tragedię i muszą zmagać się na co dzień z traumą, jaką jest np. śmierć bliskich osób. Dlatego, my jako ubezpieczyciel uważamy, iż wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obydwie strony winno być standardem w procesie likwidacji i taki sposób propagujemy.

  Elżbieta Woźniak-Sitek, Kierownik Biura Likwidacji Szkód Osobowych i Odpowiedzialności Cywilnej, Kierownik Biura Call Center Szkodowego, Departament Likwidacji Szkód dodaje:

  TUZ Ubezpieczenia od kilku lat promuje politykę mediacji. Z roku na rok zwiększamy je nie tylko w obszarze likwidacji szkód, ale również zaangażowaliśmy w nie inne obszary naszej działalności. To skutkuje dość dużą ilością wniosków do Sądu Polubownego, jak również szerokim porozumieniem między stronami. Oczywiście zdajemy sobie również sprawę, iż nie zawsze uda się to porozumienie wypracować. Biorąc pod uwagę ich marginalną ilość uznajemy, że nie zawsze uda się porozumieć, szczególnie w przypadku dość znaczącej różnicy w wysokości świadczenia lub odszkodowania.

  Nagrodę tę dedykuję swoim pracownikom, którzy od kilku lat mocno angażują się w procesy mediacyjne oraz kolegom i koleżankom z innych departamentów szczególnie windykacji, dzięki którym promowane jest ten sposób polubowne zakończenie sporu.

  KNF podkreśla, że idea mediacji i polubownego rozwiązywania sporów cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony podmiotów działających na rynku finansowym oraz ich klientów.

  • W 2021 r. do Sądu Polubownego przy KNF łącznie wpłynęło 18190 wniosków o przeprowadzenie mediacji.
  • W 16799 sprawach strony przystąpiły do mediacji.
  • W 1. połowie 2022 r., do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło 9411 wniosków o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, z czego w 8863 sprawach wyrażono na nie zgodę.
  • W 2021 r. niemal 76% mediacji zakończyło się zawarciem ugody, a w 2022 r. w przypadku ponad 69% postępowań strony postanowiły o zawarciu ugody.

  KNF zwraca uwagę, że w tej edycji wśród wyróżnionych, obok podmiotów sektora ubezpieczeniowego, znalazły się również podmioty sektora bankowego, zaangażowane w proces zawierania ugód dotyczących umów kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

  Źródło: Dziennik Ubezpieczeniowy

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu