Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Strefa klienta

Szanowny Kliencie:

W przypadku sprzedaży/zbycia pojazdu

  • masz 14 dni na:
    • powiadomienie zakładu ubezpieczeń o fakcie sprzedaży pojazdu; uwaga: zgłoszenie sprzedaży powinno zawierać datę sprzedaży pojazdu
    • podanie pełnych danych osoby, na którą przeniesiono prawo własności pojazdu, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub, nazwę, siedzibę i numer REGON
  • należy Ci się zwrot składki z tytułu umowy ubezpieczenia:
    • AC i NNW - o ile nie nastąpiła szkoda, w wyniku której doszło do całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia;
    • OC - o ile kupujący (nabywca) powiadomił pisemnie TUZ TUW o rezygnacji z umowy w trakcie jej trwania. 

 

W przypadku nabycia pojazdu ubezpieczonego w TUZ TUW możesz skorzystać z formularza, prześlij w załączeniu umowę kupna sprzedaży

  Refresh Captcha  
 
Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.