Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Likwidacja Szkód

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku

Jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia szkody?

  • wypełniony druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:

  • dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego – dowód osobisty,
  • opis okoliczności wypadku/protokół policji, jeżeli było prowadzone postępowanie,
  • protokół BHP – przy wypadkach w pracy,
  • kopia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia i rehabilitacji.

Kto może poświadczyć zgodność dokumentów z oryginałem?

  • pracownicy instytucji wystawiającej dany dokument,
  • notariusz,
  • pracownicy w oddziałach i Centrali TUW TUZ,

Dla umów grupowych, gdzie ubezpieczającym jest zakład pracy dodatkowo dokumenty mogą poświadczyć:

  • pracownicy działu kadr, kadry kierowniczej lub księgowości macierzystego zakładu pracy ubezpieczonego,
  • osoba obsługująca polisę w macierzystym zakładzie pracy ubezpieczonego.

W jakiej formie TUZ TUW wypłaca odszkodowanie?

Przelew na wskazane konto - najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

Przekaz pocztowy - istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie.

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.