Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Pozostałe produkty

Pakiety dla placówek oświatowych

TUZ TUW proponuje kompleksową ofertę ubezpieczenia placówek oświatowych spełniającą oczekiwania zarówno rodziców jak i szkół.

W ramach pakietów ubezpieczeń: „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” oraz „Szkoła katolicka” TUZ TUW oferuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które w razie wypadku osoby ubezpieczonej zapewni pomoc finansową w leczeniu i rehabilitacji. Nasza ochrona w pełnej ofercie trwa dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok.

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w zależności od wybranego wariantu i sumy ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia podstawowe wynikające z tytułu następujących ryzyk:

  • śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • wypadku, o ile nie orzeczono trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w związku z tym wypadkiem Ubezpieczający przebywał na zwolnieniu lekarskim co najmniej 28 dni
  • pogryzienia przez psa, o ile nie orzeczono trwałego uszczerbku na zdrowiu

oraz wybrane świadczenia dodatkowe:

  • zwrot udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
  • dzienne świadczenie szpitalne
  • udokumentowane koszty nabycia protez
  • zryczałtowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku objętego ochrona NNW
  • zryczałtowane koszty pogrzebu rodzica, rodziców lub prawnych opiekunów Ubezpieczonego, który zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Na warunkach Pakietu oferujemy również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i wychowawców oraz OC placówki oświatowej, włączając ryzyka związane z prowadzeniem przez szkołę stołówki lub bufetu.

Nasze Towarzystwo oferuje dodatkowo w ramach Pakietu ubezpieczenie placówki oświatowej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży jak również ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Do Pakietów podstawę ubezpieczenia stanowią, w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia: (do pobrania poprzez kliknięcie)

Pliki do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.