Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Biznes

Pakiet Bezpieczny Przedsiębiorca Plus

Zalety:

ü możliwość indywidualnego dopasowania zakresu ubezpieczenia do profilu działalności firmy,

ü dostosowanie produktu dla nowych odbiorców: wspólnoty mieszkaniowe, warsztaty samochodowe, hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe,  restauracje, bary i inne punkty gastronomiczne,  apteki,  przychodnie weterynaryjne, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

 

 

Do kogo skierowany jest produkt

 

Pakiet Bezpieczny Przedsiębiorca Plus to atrakcyjny program kompleksowego ubezpieczenia skierowany do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących  we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorcami) oraz do osób fizycznych posiadających budynki wielomieszkaniowe lub użytkowe.

 

Co obejmuje ochrona

 

n Ubezpieczeniem mienia:

 

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

n Budynki, budowle, lokale i nakłady inwestycyjne

ü

 

n Maszyny, urządzenia i wyposażenie

ü

ü

n Środki obrotowe

ü

ü

n Wartości pieniężne

ü

ü

n Mienie pracownicze

ü

ü

Zakres może być rozszerzony o:  katastrofę budowlaną, przepięcie,  akt terroru, graffiti (w ubezpieczeniu budynków) oraz koszty poszukiwania przyczyny szkody, rozmrożenie środków obrotowych

 

Ponadto przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 

Zakres ubezpieczenia

n Szyby i inne przedmioty szklane

całkowite lub częściowe stłuczenie (rozbicie) przedmiotu ubezpieczenia

n Sprzęt elektroniczny

 

mienie od wszystkich ryzyk (w tym kradzież z włamaniem)

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o:

· dane i zewnętrzne nośniki danych,

· sprzęt przenośny - możliwość rozszerzenia dodatkowo o kamery i aparaty fotograficzne telefony komórkowe i smartfony oraz o zakres terytorialny na pozostałe kraje EU

n Ładunki  w transporcie krajowym

ogień i innych zdarzeń losowych, kradzież mienia ze środka transportu lub rabunku w czasie transportu, wypadek środka transportu

n Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności  

 

dodatkowe i udokumentowane koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które zostaną poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzeniu tej działalności, na skutek szkody w mieniu, za którą TUZ TUW przyjęło odpowiedzialność ubezpieczeniową.

n Klauzule dodatkowe – możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o

· automatyczne pokrycie - Klauzula dodatkowa  nr 01

· mienie składowane na wolnym powietrzu  - Klauzula dodatkowa nr 02

· drobne prace budowlano-remontowe Klauzula dodatkowa nr 03

· Ubezpieczenie Apteki - utrata dokumentów i koszty utylizacji leków

· Klauzula dodatkowa nr 04

· ubezpieczenie urządzeń lub ich części na stałe zamontowanych na zewnątrz budynków i budowli Klauzula dodatkowa nr 05

 

 

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim:

ü Zakres podstawowy – w związku  z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub z posiadaniem mienia;

ü Zakres ograniczony - w związku  z posiadaniem mienia (z wyłączeniem szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej).

 

ü Zakres ubezpieczenia może zostać dodatkowo rozszerzony poprzez włączenie klauzul

· Klauzula nr 1 – OC najemcy nieruchomości

· Klauzula nr 10 – OC za szkody wynikłe z emisji substancji niebezpiecznych

· Klauzula nr 2 – OC najemcy mienia ruchomego

· Klauzula nr 11 - OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu  OC

· Klauzula nr 3 – OC pracodawcy

· Klauzula nr 12 - OC za szkody wyrządzone  w środkach transportu podczas prac ładunkowych

· Klauzula nr 4 - OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego

· Klauzula nr 13 - OC za szkody w rzeczach gości hotelowych

· Klauzula nr 5 – OC za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi

· Klauzula nr 14 - OC organizatora imprezy niemającej  charakteru imprezy masowej

· Klauzula nr 6 – OC za produkt

· Klauzula nr 15 - OC Apteki

· Klauzula nr 7 – OC podwykonawcy

· Klauzula nr 16 - OC zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego

· Klauzula nr 8 – OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi

· Klauzula nr 17 – OC lekarza weterynarii

· Klauzula nr 9 - OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach

 

 

 

Jaki jest okres ochrony

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy, lub krótszy np. w przypadku ubezpieczenia imprezy rekreacyjnej lub innej nie będącej imprezą masową .

 

Szczególne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Spółdzielca Plus

 

Produkt „Bezpieczny Spółdzielca Plus” to program adresowany dla Gminnych Spółdzielni SCH.  Swoim zakresem obejmuje pełną i  kompleksową ochroną ubezpieczeniową  mienia i majątku Gminnych. Uwzględnia on  zarówno profil  jak i zakres prowadzonej działalności spółdzielczej. Program  „Bezpieczny Spółdzielca Plus” to uproszczona ocena ryzyka, łatwy do wypełnienia wniosek ubezpieczenia. Jego wypełnienie pozwoli jednocześnie na precyzyjne i szybkie przygotowanie oferty do zawarcia umowy ubezpieczenia. Specjalny kalkulator umożliwi w prosty i łatwy sposób wyliczyć składkę ubezpieczenia. Więcej szczegółów uzyskają Państwo pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

 

Pliki do pobrania

 Obowiązujące od 22 lipca 2019 r.

Obowiązujące od 18 października do 22 lipca 2019 r.

 

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.