Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Biznes

Ubezpieczenie prac budowlano - montażowych

Ubezpieczenie zapewnia ochronę mienia od szkód materialnych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzonymi pracami.

Ubezpieczenie skierowane jest do inwestorów, zleceniodawców, głównych wykonawców prac, podwykonawców oraz kredytodawców.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

  • roboty kontraktowe (wartość robót i materiałów)
  • sprzęt oraz wyposażenie budowlane i montażowe
  • maszyny budowlane
  • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
  • istniejące mienie inwestora
  • odpowiedzialność cywilna deliktowa

Umowa ubezpieczenia jest umową typu „all risks” co oznacza, że ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia, polegające na jego utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku jakichkolwiek zdarzeń losowych, poza zdarzeniami wyraźnie wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia, w szczególności obejmuje szkody powstałe wskutek takich zdarzeń jak: opady atmosferyczne, powódź, wiatr, zapadanie osuwanie i trzęsienie ziemi, pożar, wybuch, upadek statku powietrznego, wyładowanie atmosferyczne, kradzież, akty wandalizmu, złe wykonawstwo.

Ponadto zakres ubezpieczenia można modyfikować za pomocą dodatkowych klauzul rozszerzających i zawężających zakres ubezpieczenia.

Pliki do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.