Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie szyb i elementów szklanych

  Ubezpieczenie szyb i elementów szklanych - komu dedykowany jest produkt?

  Ubezpieczenie szyb skierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych (np. spółek kapitałowych, spółdzielni) oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (np. spółek osobowych, wspólnot mieszkaniowych).

  Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

  Ubezpieczenie obejmuje szyby i inne elementy wyposażenia bądź urządzenia budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, np.:

  • szyby okienne i drzwiowe, szyby antywłamaniowe
  • oszklenia ścian i dachów
  • płyty szklane będące częścią składową mebli
  • wewnętrzne gabloty reklamowe
  • kontuary
  • lady
  • szklane przegrody ścienne
  • osłony boksów, kabin
  • lustra wiszące, stojące i zamontowane na stałe
  • witraże
  • szklane, ceramiczne i kamienne okładziny i wykładziny
  • szyldy, reklamy i tablice świetlne

  Szyby i przedmioty szklane są objęte ochroną w przypadku:

  • stłuczenia (rozbicie, pęknięcie) w wyniku aktu wandalizmu, lub
  • zdarzenia losowego z wyłączeniem szkód spowodowanych: pożarem, wybuchem, uderzeniem pioruna, huraganem, upadkiem statku powietrznego, uderzeniem pojazdu mechanicznego, powodzią, zalaniem, lawiną, obsunięciem lub zapadnięciem się ziemi, kradzieżą z włamaniem i rabunkiem

  Ubezpieczenie szyb i elementów szklanych - okres trwania umowy

  Ubezpieczenie szyb może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu