Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie nadwyżkowe OC

  Komu dedykowane jest ubezpieczenie nadwyżkowe OC?

  Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą posiadającym pojazdy zarejestrowane w Polsce i dodatkowo cenisz kompleksowe rozwiązania w zakresie ubezpieczenia swoich pojazdów- zapoznaj się z ofertą Ubezpieczenia nadwyżkowego OC Tuz Tuw

  Ubezpieczenie nadwyżkowe OC - opis produktu

  • Przedmiotem Ubezpieczenia nadwyżkowego OC jest odpowiedzialność cywilna za szkodę w mieniu powstałą w wyniku udziału ubezpieczonego pojazdu w ruchu drogowym
  • Ubezpieczenie dobrowolne, które można zawrzeć jeżeli posiadacz pojazdu posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych OC

  Kiedy zapewniamy ochronę?

  • Ubezpieczenie Nadwyżkowe OC działa jeżeli w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu powstanie znacząca szkoda w mieniu, za którą ubezpieczony po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej, obowiązującej w państwie objętym System Zielonej Karty, nadal musi zapłacić odszkodowanie
  • Suma gwarancyjna to 5 mln euro ponad limit sum gwarancyjnych obowiązujących w kraju na terytorium, którego doszło do zdarzenia

  Pamiętaj!

  Zawarcie ubezpieczenia Nadwyżkowego OC nie zwalnia posiadacza pojazdu mechanicznego z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

  Jeżeli chcesz zawrzeć Ubezpieczenie nadwyżkowe OC

  Skontaktuj się z nami wysyłając e-maila na adres: robert.patula@tuz.pl lub broker@tuz.pl

  Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWEGO OC POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGOKARTA PRODUKTU