Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - dla kogo?

  Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej

  Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte następujące kategorie mienia, stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego:

  • budynki i budowle, lokale, nakłady inwestycyjne
  • maszyny, urządzenia, wyposażenie
  • środki obrotowe stanowiące własność Ubezpieczającego
  • wartości pieniężne stanowiące własność Ubezpieczającego
  • mienie pracownicze
  • mienie przyjęte do sprzedaży komisowej lub w celu wykonania usługi

  ZAKRES PODSTAWY:
  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie podstawowym obejmuje ochroną szkody powstałe na skutek:

  • pożaru
  • dymu i sadzy
  • uderzenia pioruna
  • wybuchu
  • upadku pojazdu powietrznego

  ZAKRES ROZSZERZONY
  Na życzenie klienta zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe na skutek:

  • gradu
  • huku ponaddźwiękowego
  • huraganu
  • lawiny
  • osuwania się ziemi
  • śniegu
  • trzęsienia ziemi
  • uderzenia pojazdu
  • zalania
  • zapadania się ziemi

  ZAKRES PEŁNY

  • Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych określonych powyżej oraz dodatkowo powodzi.

  Okres obowiązywania ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy, lub krótszy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu