Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

  Komu dedykowany jest produkt

  Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - zakres ochrony

  Stanowiące własność lub będące w posiadaniu przedsiębiorcy na podstawie tytułu prawnego:

  • maszyny, urządzenia, wyposażenie
  • środki obrotowe stanowiące własność Ubezpieczającego
  • wartości pieniężne stanowiące własność Ubezpieczającego
  • mienie pracownicze
  • mienie przyjęte do sprzedaży komisowej
  • mienie przyjęte w celu wykonania usługi

  Twoje mienie jest objęte ochroną w przypadku:

  • kradzieży z włamaniem do pomieszczenia
  • rabunku w pomieszczeniu
  • dewastacji wewnątrz pomieszczenia
  • w przypadku gotówki – również ryzyko rabunku w czasie jej przenoszenia lub przewożenia

  Na jaki okres można podpisać umowę ubezpieczeniową?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu