Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków

Zalety

 • Wsparcie finansowe w przypadku gdy osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi
 • Szeroki zakres ubezpieczenia
 • Możliwość dopasowania ochrony ubezpieczeniowej poprzez dobór adekwatnych klauzul

Do kogo skierowany jest produkt

Oferta ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków TUZ TUW skierowana jest do firm oraz innych grup, np. fundacji i stowarzyszeń oraz do placówek oświatowych takich jak uczelnie, szkoły i przedszkola.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadkach:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Zapewniamy możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dowolnie wybrane klauzule dodatkowe:

 • Klauzula 01 - zawał serca i udar mózgu
 • Klauzula 02 - dzienne świadczenia szpitalne
 • Klauzula 03 - koszty leczenia
 • Klauzula 04 - koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Klauzula 05 - koszty przekwalifikowania zawodowego
 • Klauzula 06 - koszty rehabilitacji
 • Klauzula 07 - trwała i całkowita niezdolność do pracy
 • Klauzula 08 - świadczenie dodatkowe z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Klauzula 09 - Assistance medyczny

Jaki jest okres ubezpieczenia i suma ubezpieczenia

 • Ubezpieczony sam wybiera sumę ubezpieczenia
 • Wypłata świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku następuje w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% ustalonego trwałego uszczerbku
 • Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy, bądź krótszy
Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaAnkieta Potrzeb KlientaKarta Produktu