Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte następujące kategorie mienia:

  • budynki, budowle i lokale
  • maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku
  • nakłady inwestycyjne
  • środki obrotowe
  • gotówka w pomieszczeniu
  • mienie pracownicze
  • mienie najmowane lub przyjęte w celu wykonania usługi

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od wszystkich ryzyk (za wyjątkiem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony poprzez zastosowanie klauzul indywidualnych.

Jaki jest okres ochrony

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaKarta ProduktuAnkieta Potrzeb Klienta

Masz pytania?
Odpowiemy
na każde:

22 327 60 60 zadzwoń do nas lub zamów
darmową rozmowę


Czekamy na Twój telefon:
pn. - pt. 8:00 - 18:00