Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - kto może skorzystać?

  Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

  Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk?

  Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte następujące kategorie mienia:

  • budynki, budowle i lokale
  • maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku
  • nakłady inwestycyjne
  • środki obrotowe
  • gotówka w pomieszczeniu
  • mienie pracownicze
  • mienie najmowane lub przyjęte w celu wykonania usługi

  Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od wszystkich ryzyk (za wyjątkiem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

  Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony poprzez zastosowanie klauzul indywidualnych.

  Jaki jest okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu