Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Program Bezpieczny Spółdzielca Plus

  Jakie korzyści oferuje Program Bezpieczny Spółdzielca Plus?

  • kompleksowe rozwiązanie ubezpieczeniowe dla Gminnych Spółdzielni „SCH” , uwzględniające pełny profil i zakres działalności spółdzielczej (w tym działalność produkcyjną, handlową lub usługową)
  • w ramach programu, Spółdzielcy uzyskują prawo do wszystkich zdobytych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (do 50% włącznie), przy braku udziałów własnych i franszyz redukcyjnych w przypadku szkody
  • niezbędne dokumenty do zawarcia umowy ubezpieczenia, takie jak: warunki ubezpieczenia, wniosek i załączniki związane z zawarciem umowy ubezpieczenia są dostępne zarówno na stronie TUZ TUW, jak i KZRS – www.kzrs.pl

  Program Bezpieczny Spółdzielca Plus - dla kogo?

  Program Bezpieczny Spółdzielca PLUS to kompleksowe rozwiązanie ubezpieczeniowe, uwzględniające pełny profil i zakres działalności spółdzielczej (w tym działalność produkcyjną, handlową lub usługową), skierowane bezpośrednio do Gminnych Spółdzielni „SCH”, które działają na ternie RP.

  Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

  Pakiet zapewnia Spółdzielcy optymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej, w tym m.in.:

  • mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych (pełny zakres z ryzykiem powodzi włącznie)
  • mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
  • szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
  • OC w skutek szkód powstałych w wyniku czynów niedozwolonych lub niewykonania/nienależytego wykonania zobowiązania wraz z możliwością rozszerzenia o dodatkowe pakiety
  • dodatkowych ryzyk wynikających z działalności spółdzielczej
  • sprzętu elektronicznego i nośników danych od wszystkich ryzyk
  • maszyn i urządzeń od awarii
  • mienia w transporcie krajowym
  • pojazdów mechanicznych w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu ( w tym AC, NNW, ASSISTANCE kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego)

  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pracowników Spółdzielni

  Jaki jest okres ubezpieczenia w Programie Bezpieczny Spółdzielca Plus?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu