Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  OC Nadwyżkowe posiadaczy flot pojazdów

  OC nadwyżkowe posiadacza floty pojazdów mechanicznych - dla kogo?

  Ubezpieczenie OC nadwyżkowe posiadacza floty pojazdu mechanicznych skierowane jest do przedsiębiorców lub osób prywatnych posiadających pojazd mechaniczny zarejestrowany na terenie RP.

  Jaki zakres ochrony oferuje polisa ubezpieczeniowa?

  Ochroną ubezpieczeniową objęte są znaczące szkody w mieniu ponoszone w związku z ruchem pojazdu mechanicznego.
  TUZ TUW wypłaci odszkodowanie za szkodę w mieniu będącą następstwem zdarzenia – wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu w części przewyższającej wymaganą Sumę gwarancyjną dla ubezpieczenia obowiązkowego z uwzględnieniem przepisów państwa na terytorium którego zaszło zdarzenie.

  Na jaki okres można zawrzeć ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

  Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Szczególne Warunki Ubezpieczenia nadwyżkowego OC posiadaczy flot pojazdów za znaczące szkody obowiązujące od 04.08.2021r. Karta Produktu Ubezpieczenie nadwyżkowe OC posiadaczy flot pojazdów za znaczące szkody obowiązujące od 04.08.2021r.