Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

OC nadwyżkowe posiadacza pojazdu mechanicznego

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe posiadacza pojazdu mechanicznego skierowane jest do przedsiębiorców posiadających flotę pojazdów zarejestrowanych na terenie RP.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ochroną ubezpieczeniową objęte są znaczące szkody w mieniu ponoszone w związku z ruchem pojazdu mechanicznego.
TUZ TUW wypłaci odszkodowanie za szkodę w mieniu będącą następstwem zdarzenia – wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu w części przewyższającej wymaganą Sumę gwarancyjną dla ubezpieczenia obowiązkowego z uwzględnieniem przepisów państwa na terytorium którego zaszło zdarzenie.

Jaki jest okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

OWU Szczególne Warunki Ubezpieczenia Nadwyżkowego OC posiadacza pojazdu mechanicznegoKarta Produktu Ubezpieczenie Nadwyżkowe OC posiadacza pojazdu mechanicznego