OC nadwyżkowe posiadacza pojazdu mechanicznego

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe posiadacza pojazdu mechanicznego skierowane jest do przedsiębiorców posiadających flotę pojazdów zarejestrowanych na terenie RP.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ochroną ubezpieczeniową objęte są znaczące szkody w mieniu ponoszone w związku z ruchem pojazdu mechanicznego.
TUZ TUW wypłaci odszkodowanie za szkodę w mieniu będącą następstwem zdarzenia – wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu w części przewyższającej wymaganą Sumę gwarancyjną dla ubezpieczenia obowiązkowego z uwzględnieniem przepisów państwa na terytorium którego zaszło zdarzenie.

Jaki jest okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Szczególne Warunki nadwyżkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznegoKarta produktu OC nadwyżkowe