Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie Szkoda Całkowita AC

  Szkoda Całkowita AC - zalety polisy

  Ubezpieczenie chroniące pojazd od kradzieży lub szkody całkowitej.

  Do kogo skierowany jest produkt Szkoda Całkowita AC?

  Oferta ubezpieczenia Szkoda Całkowita AC skierowana jest do posiadacza pojazdu mechanicznego który chce skorzystać z ochrony w zakresie szkody całkowitej pojazdu, czyli przekraczającej 70% wartości pojazdu.

  W chwili obecnej produkt skierowany jest wyłącznie do jednego z naszych Partnerów Biznesowych.

  Od następstw jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie Szkoda Całkowita AC?

  Ubezpieczenie Szkoda Całkowita AC obejmuje szkody całkowite powstałe wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub obiektami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
  • ognia, powodzi, zalania lub zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna i innych działań przyrody
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
  • uszkodzenia pojazdu bądź jego wyposażenia podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego
  • działania osób trzecich
  • kradzieży

  Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczeniową?

  Umowę ubezpieczenia Szkoda Całkowita AC możesz zawrzeć na okres 12 miesięcy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu