Potrzebujesz
ubezpieczenia?

Kalkulator

Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

AC Szkoda Całkowita

Zalety

Ubezpieczenie chroniące pojazd od kradzieży lub szkody całkowitej.

Do kogo skierowany jest produkt

Oferta ubezpieczenia AC szkoda całkowita skierowana jest do posiadacza pojazdu mechanicznego który chce skorzystać z ochrony w zakresie szkody całkowitej pojazdu, czyli przekraczającej 70% wartości pojazdu.

W chwili obecnej produkt skierowany jest wyłącznie do jednego z naszych Partnerów Biznesowych.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie AC szkoda całkowita obejmuje szkody całkowite powstałe wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub obiektami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
  • ognia, powodzi, zalania lub zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna i innych działań przyrody
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
  • uszkodzenia pojazdu bądź jego wyposażenia podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego
  • działania osób trzecich
  • kradzieży

Jaki jest okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia Autocasco możesz zawrzeć na okres 12 miesięcy.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia AC szkoda całkowita Karta produktu – ubezpieczenie AC Pojazdów Mechanicznych (AC) - Szkoda Całkowita