Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Ubezpieczenia rolne

Pakiet Bezpieczny Rolnik

Pakiet Bezpieczny Rolnik to program kompleksowego ubezpieczenia skierowany do:

  • rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwo rolne, przekraczające łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega ono w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających gospodarstwo rolne

Na część obowiązkową Pakietu składają się:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (wraz z późniejszymi zmianami)
  • ubezpieczenie budynków rolniczych - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (wraz z późniejszymi zmianami)
  • oraz co najmniej jedno z ubezpieczeń zawartych w części dobrowolnej Pakietu

W ramach części dobrowolnej Pakietu oferta daje możliwość ubezpieczenia:

  • mienia w gospodarstwie rolnym: pomieszczeń, budynków nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu, budowli, maszyn i sprzętu rolniczego, urządzeń mechanicznych, ziemiopłodów, materiałów i zapasów, zwierząt gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych
  • maszyn rolniczych i innego sprzętu rolniczego w zakresie AGROCASCO tj.: od wypadku, ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży i rabunku
  • stałych elementów wewnątrz budynku mieszkalnego i ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i wandalizmu oraz przepięcia
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
  • następstw nieszczęśliwych wypadków

Do Pakietu podstawę ubezpieczenia stanowią, w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia: (do pobrania poprzez kliknięcie)

Pliki do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.