Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Biznes

OC zawodowa przewoźnika drogowego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika drogowego związana z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe, skierowane wobec Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez niego zawodu przewoźnika drogowego wskutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe:

  1. 1) których przyczyna wystąpienia, oraz
  2. 2) występujące w następstwie tej przyczyny zobowiązanie lub roszczenie finansowe, oraz
  3. 3) których zgłoszenie do TUZ TUW, miały miejsce w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna ustalana jest zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 Rozporządzenia i wynosi ona odpowiednio:

  1. 1) w przypadku wykorzystywania jednego pojazdu silnikowego (lub zespołu pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy) - 9.000 EURO, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich;
  2. 2) w przypadku wykorzystywania każdego dodatkowego pojazdu silnikowego (lub zespołu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy) - 5.000 EURO, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich.

Równowartość w złotych polskich kwot wymienionych w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu, określana jest według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Pliki do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.