Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ujawnienia publiczne

  Start | O TUZ | Ujawnienia publiczne
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TUZ TUW na dzień 16 sierpnia 2022 r., godz. 11:00 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TUZ TUW na dzień 6 czerwca 2022 r., godz. 11:00 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TUZ TUW na dzień 27 kwietnia 2022 r., godz. 10:00 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2021 roku – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2021 Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2021 Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 t.j. z dnia 2019.02.27) za rok 2021 Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TUZ TUW na dzień 28 czerwca 2021 r., godz. 13:00 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2020 roku – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2020 Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2020 Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 t.j. z dnia 2019.02.27) za rok 2020 Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego w trybie art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków TUZ TUW na dzień na dzień 30 czerwca 2020 roku, godzina 9.00 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2019 roku – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Częściowe Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2019 roku – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2019 Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2019 Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 t.j. z dnia 2019.02.27) za rok 2019 Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2018 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2018 Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2018 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2017 TUZ TUW Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2017 Raport z opinią z badania Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ TUW za rok 2016 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ TUW za rok 2016 cz. 2 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ TUW za rok 2016 cz. 1 Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. jednolity Dz. U. 2017 Nr 1170 z pózn. zm.) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TUZ TUW na dzień 20 grudnia 2021 r. godz. 11:00
  Aktualności

  Bezpieczna Nauka nadal numerem 1 wśród ubezpieczeń dla dzieci i młodzieży

  „Bezpieczna Nauka to nie tylko polisa, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu ubezpieczeń dla dzieci i młodzieży, ale to również NNW, którego dużą zaletą jest jakość likwidacji szkód przez TUZ Ubezpieczenia” – brzmi początek artykułu, który znalazł się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” w raporcie pt. „Liderzy ubezpieczeń NNW”. Bezpieczna Nauka to jeden z produktów TUZ Ubezpieczenia najbardziej docenianych przez klientów i wyróżnianych przez różne podmioty. W ostatnim rankingu ubezpieczeń dla dzieci i młodzieży w „Gazecie Ubezpieczeniowej” Bezpieczna Nauka […]
  Czytaj więcej

  Komfortowe wnętrza, najlepsze polisy. Zapraszamy na Domaniewską 41 w Warszawie!

  Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza naszego nowego Punktu Obsługi Klienta TUZ Ubezpieczenia. W takich warunkach rozmawiamy o ubezpieczeniach i proponujemy najlepsze na rynku ubezpieczenia domu lub mieszkania, najlepsze na rynku ubezpieczenia szkolne i wiele innych nowoczesnych polis, między innymi nowe AC All Risks.
  Czytaj więcej

  Artykuł o wyjątkowym produkcie TUZ opublikowany w „Magazynie Teraz Polska”

  W prace nad powstawaniem tego ubezpieczenia włożyłam całe serce – mówi Magdalena Stefan w artykule pt. „Laureat Godła Teraz Polska. TUZ Ubezpieczenia z wyjątkowym produktem na polskim rynku”, który został opublikowany przez „Magazyn Teraz Polska”. W tekście zamieszczone są wypowiedzi pięciorga przedstawicieli firmy TUZ Ubezpieczenia.
  Czytaj więcej