Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
    Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

    Ujawnienia publiczne

    Start | O TUZ | Ujawnienia publiczne
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TUZ TUW na dzień 28 czerwca 2021 r., godz. 13:00 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2020 roku – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2020 Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2020 Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 t.j. z dnia 2019.02.27) za rok 2020 Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego w trybie art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków TUZ TUW na dzień na dzień 30 czerwca 2020 roku, godzina 9.00 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2019 roku – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Częściowe Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2019 roku – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2019 Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2019 Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 t.j. z dnia 2019.02.27) za rok 2019 Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2018 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2018 Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2018 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2017 TUZ TUW Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2017 Raport z opinią z badania Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ TUW za rok 2016 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ TUW za rok 2016 cz. 2 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ TUW za rok 2016 cz. 1 Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. jednolity Dz. U. 2017 Nr 1170 z pózn. zm.)