Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ujawnienia publiczne

  Start | O TUZ | Ujawnienia publiczne
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TUZ TUW na dzień 6 czerwca 2022 r., godz. 11:00 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TUZ TUW na dzień 27 kwietnia 2022 r., godz. 10:00 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2021 roku – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2021 Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2021 Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 t.j. z dnia 2019.02.27) za rok 2021 Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TUZ TUW na dzień 28 czerwca 2021 r., godz. 13:00 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2020 roku – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2020 Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2020 Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 t.j. z dnia 2019.02.27) za rok 2020 Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego w trybie art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków TUZ TUW na dzień na dzień 30 czerwca 2020 roku, godzina 9.00 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2019 roku – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Częściowe Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2019 roku – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2019 Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2019 Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 t.j. z dnia 2019.02.27) za rok 2019 Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2018 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2018 Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2018 Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2017 TUZ TUW Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2017 Raport z opinią z badania Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ TUW za rok 2016 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ TUW za rok 2016 cz. 2 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej TUZ TUW za rok 2016 cz. 1 Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. jednolity Dz. U. 2017 Nr 1170 z pózn. zm.) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TUZ TUW na dzień 20 grudnia 2021 r. godz. 11:00
  Aktualności

  Nagroda „Srebrny Parasol” dla TUZ Ubezpieczenia

  „Za nieustanny wzrost wyników finansowych i wprowadzanie na rynek nowych produktów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów” – tak brzmi uzasadnienie nagrody „Srebrny Parasol 2021”, którą firmie TUZ Ubezpieczenia przyznała redakcja miesięcznika „Home&Market”. W artykule otwierającym 12-stronicowy „Raport Srebrny Parasol”, poświęcony w całości branży ubezpieczeniowej, czytamy między innymi: „Jak w rzeczywistości wygląda świadomość potrzeb ubezpieczeniowych tak wśród […]
  Czytaj więcej

  TUZ z nominacją do Godła „Teraz Polska”! Bezpieczny Dom z prestiżowym wyróżnieniem

  Bezpieczny Dom TUZ Ubezpieczenia to jedyny polski produkt ubezpieczeniowy nominowany do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w tegorocznej XXXII Edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi. Na liście nominowanych produktów i usług z różnych branż znalazły się tylko dwa produkty finansowe, w tym jeden produkt ubezpieczeniowy: „Bezpieczny Dom – ubezpieczenie domu lub mieszkania, rodziny lub […]
  Czytaj więcej

  TUZ otworzył pierwszą placówkę partnerską

  – Dzięki takim produktom, jak nagradzane i wyróżniane ubezpieczenie domu lub mieszkania Bezpieczny Dom, czy również nagradzane szkolne ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży Bezpieczna Nauka, nasza współpraca z TUZ układa się coraz lepiej – mówi Dionizy Malcherek, prezes firmy MD Partner, z którą TUZ Ubezpieczenia otworzył pierwszą placówkę partnerską. – Chcemy być bliżej klienta, stąd […]
  Czytaj więcej