Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Biznes

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Oferta ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków TUZ TUW skierowana jest do:

 • przedsiębiorstw
 • placówek oświatowych takich jak uczelnie, szkoły i przedszkola
 • oraz różnego typu stowarzyszeń

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje szeroki zakres ryzyk.

Ubezpieczenie w wariancie podstawowym gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadku:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczający ma możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dowolnie wybrane klauzule dodatkowe:

 • Klauzula 01 - zawał serca i udar mózgu
 • Klauzula 02 - dzienne świadczenia szpitalne
 • Klauzula 03 - koszty leczenia
 • Klauzula 04 - koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Klauzula 05 - koszty przekwalifikowania zawodowego
 • Klauzula 06 - koszty rehabilitacji
 • Klauzula 07 - trwała i całkowita niezdolność do pracy
 • Klauzula 08 - świadczenie dodatkowe z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Klauzula 09 - Assistance medyczny

Określone w dokumencie ubezpieczenia w uzgodnieniu z Ubezpieczającym suma ubezpieczenia oraz limity wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń w ramach klauzul dodatkowych, stanowią górną granicę odpowiedzialności TUZ TUW z tytułu wszystkich zdarzeń powstałych w związku z wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, mającym miejsce w okresie ubezpieczenia.

Pliki do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.