Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Biznes

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie skierowane jest osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte następujące kategorie mienia, stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego:

 • budynki i budowle, lokale, nakłady inwestycyjne
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • środki obrotowe stanowiące własność Ubezpieczającego
 • wartości pieniężne stanowiące własność Ubezpieczającego
 • mienie pracownicze
 • mienie przyjęte do sprzedaży komisowej lub w celu wykonania usługi

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie podstawowym obejmuje ochroną szkody powstałe na skutek:

 • pożaru
 • dymu i sadzy
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku pojazdu powietrznego

Na życzenie klienta zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe na skutek:

 • gradu
 • huku ponaddźwiękowego
 • huraganu
 • lawiny
 • osuwania się ziemi
 • śniegu
 • trzęsienia ziemi
 • uderzenia pojazdu
 • zalania
 • zapadania się ziemi

Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych określonych powyżej oraz dodatkowo powodzi.

Pliki do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.