Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Dom i Rodzina

Domki letniskowe

Ubezpieczenie obejmuje ochronę domku letniskowego oraz odpowiedzialności cywilnej deliktowej. Ubezpieczenie kierowane jest do osób będących właścicielami lub posiadaczami domków letniskowych, warunkiem otrzymania preferencyjnych stawek jest ubezpieczenie domu lub mieszkania w TUZ TUW.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

  • domki letniskowe,
  • oddzielne pomieszczenia gospodarcze,
  • obiekty małej architektury,
  • ruchomości domowe,
  • odpowiedzialność cywilna deliktowa,

Ubezpieczenie pozwala uzyskać odszkodowanie za skutki szkód spowodowanych m. in. przez: dym lub sadzę, eksplozję, huragan, grad, powódź, pożar, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi.

Na życzenie Klienta zakres ubezpieczenia ruchomości domowych może zostać rozszerzony o szkody powstałe na skutek: kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej obejmuje odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym.

Pliki do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.